Spracovanie údajov

Spracovanie údajov

Spracovanie údajov môžeme robiť jednorazovo aj pravidelne za zákazníka podľa požiadavky.