Databázy

Pre potreby jednotlivých pracovných tímov, malých firiem a organizácii vyvíjame databázy MS Access 2013/2010. Na základe vstupnej analýzy pripravíme návrh štruktúry databázy a tabuliek ako aj predstavu používateľského prostredia a tlačových výstupov. Potom vytvárame prototyp na pripomienkovanie a následne samotnú databázu na testovanie. Po našom aj zákazníckom testovaní sa databáza môže začať používať v plnej prevádzke. V prípade potreby a požiadaviek používateľov môžeme databázu spravovať, priebežne ju kontrolovať a na základe požiadaviek dopĺňať o nové funkcie ako aj podporovať používateľov.

Databázy, ktoré sme vytvorili pre konkrétnych klientov:

Prehľady – evidencia zákazníckych zmlúv, splátky, neplatiči, upomienky, celkové obraty, tlač poštových poukážok, atd.

Plánovanie trasy – príprava plánu trasy a zastávok pre výletný autobus a jeho vyťaženie

Provízie – výpočet týždenných provízii pre obchodných zástupcov z údajov v databáze prehľady, provízne reporty

Víno – evidencia vzoriek vína na súťaži (degustácii) a vyhodnotenie výsledkov

HR evidencia – zoznam uchádzačov o prácu a vytváranie reportov na základe meniacich sa kritérií

Faktúry – vystavovanie, evidencia a reporty faktúr v malej firme

 

V prípade, že Access už nebude dostatočný na spracovanie rozrastajúcich sa údajov pre pracovné potreby klienta, tak môžeme pripraviť a navrhnúť riešenie postavené na SQL Serveri a SharePointe.

Neváhajte nás v prípade otázok kontaktovať. Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe analýzy požiadaviek.


Vyhľadávanie na portáli

Prihlásiť sa

Partner portálu

Košík

Spätná väzba cez anketu. Ďakujeme.

Kedy Vám vyhovuje účasť na webinári (online školení)?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Spätná väzba cez ďalšiu anketu. Ďakujeme.

Pre akú aplikáciu by ste si pozreli postupy na online školení?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...