Databázy

Pre potreby jednotlivých pracovných tímov, malých firiem a organizácii vyvíjame databázy MS Access 365 / 2021. Na základe vstupnej analýzy pripravíme návrh štruktúry databázy a tabuliek ako aj predstavu používateľského prostredia a tlačových výstupov. Potom vytvárame prototyp na pripomienkovanie a následne samotnú databázu na testovanie. Po našom aj zákazníckom testovaní sa databáza môže začať používať v plnej prevádzke. V prípade potreby a požiadaviek používateľov môžeme databázu spravovať, priebežne ju kontrolovať a na základe požiadaviek dopĺňať o nové funkcie ako aj podporovať používateľov.

Databázy, ktoré sme vytvorili pre konkrétnych klientov:

Prehľady – evidencia zákazníckych zmlúv, splátky, neplatiči, upomienky, celkové obraty, tlač poštových poukážok, atd.

Plánovanie trasy – príprava plánu trasy a zastávok pre výletný autobus a jeho vyťaženie

Provízie – výpočet týždenných provízii pre obchodných zástupcov z údajov v databáze prehľady, provízne reporty

Víno – evidencia vzoriek vína na súťaži (degustácii) a vyhodnotenie výsledkov

HR evidencia – zoznam uchádzačov o prácu a vytváranie reportov na základe meniacich sa kritérií

Faktúry – vystavovanie, evidencia a reporty faktúr v malej firme

V prípade, že Access už nebude dostatočný na spracovanie rozrastajúcich sa údajov pre pracovné potreby klienta, tak môžeme pripraviť a navrhnúť riešenie postavené na SQL ServeriSharePointe alebo v Power Apps a ďalších službách 365.

Neváhajte nás v prípade otázok kontaktovať. Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe analýzy požiadaviek.