Kategória SQL Server

SQL Server

Ako spočítať záznamy v Azure SQL tabuľke

Pri práci s databázovými tabuľkami potrebujete robiť rôzne manipulácie s údajmi, aby ste získali relevantné výsledky. Vždy to je samozrejme závislé od návrhu databázy podľa toho čo má vo finále databázová aplikácia pre koncových používateľov robiť. V dnešnej jednoduchej ukážke si prečítate ako spočítať záznamy v Azure SQL tabuľke pomocou Query Editor (preview). Ideálne by bolo použitie SQL Server Management Studio (SSMS). Táto ukážka je pre prípad, že rýchlo potrebujete zistiť koľko záznamov v špecifickej tabuľke má v určitom stĺpci prázdnu hodnotu (NULL).

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Ako získať údaje podľa prvých písmen v SQL

Keď potrebujete získať údaje podľa prvých písmen v SQL serveri, ktorý máte lokálny alebo v Azure, tak potrebujte vytvoriť z tabuľky s údajmi vhodný dotaz (Query). Ten môžete vytvoriť v SQL Server Management Studio (SSMS) alebo v prípade Azure SQL aj cez webový portál v Query editor (preview). V oboch „editoroch“ pri Azure SQL musíte mať na Firewalle serveru nastavenú výnimku na vašu IP adresu, aby ste sa vôbec dokázali pripojiť. Keď ste sa úspešne pripojili, tak vytvoríte nový dotaz (Query) kde zadáte vhodné kritéria, aby ste dostali len tie záznamy, ktorých prvé písmeno mena začína špecifikovanými písmenami.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Ako aktualizovať SQL Server Management Studio

Pri práci s databázami na MS SQL Serveri alebo v Azure SQL môžete využívať Management alebo Data Studio. Data Studio inštalujete spolu s SSMS. Ak už máte nainštalované SSMS tak aktualizácia je pomerne jednoduchá aj keď v skutočnosti je to nová inštalácia. 😊 Vo finále budete mať vedľa seba aj starú verziu aj novú verziu 19. Nižšie popisujem ako aktualizovať SQL Server Management Studio z verzie 18.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Výpočet v Azure SQL databáze

Ak používate nejaký databázový systém, tak postup ako vypočítať nejaké položky je podobný v rôznych typoch serverov. Musíte vytvoriť dotaz kde doplníte vypočítané pole, ktoré bude napr. násobiť jednotkovú cenu tovaru a počet kusov. Výpočet v Azure SQL databáze môžete spraviť aj v Query editor (preview) alebo v Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS). V článku popisujem veľmi jednoduchý prípad od vytvorenia tabuľky a pridania údajov, kde jeden stĺpec je vypočítaný a zobrazí výsledok.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Ako zobraziť tabuľky z databázy Azure SQL

V prípade, že potrebujete zobraziť tabuľky z databázy Azure SQL tak máte niekoľko možností. Využiť môžete Query editor (preview), ktorý je dostupný cez webový portál Azure. Podobne to môžete spraviť cez Azure Data Studio alebo SQL Server Management Studio (SSMS). Tieto musíte mať inštalované v počítači. Ak chcete zoznam len zobraziť tak nepotrebujete sql dotaz. Ak chcete zoznam aj exportovať do csv súboru, tak už ho musíte vytvoriť a použiť.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Ako vymazať záznamy z tabuľky na SQL Serveri

Databázový SQL server využívate zvyčajne na robustné riešenia, ktoré obsahujú údaje na serveri a pracujete s nimi vo vlastnej aplikácii. Niekedy sa môže stať, že na SQL serveri ukladáte údaje v tabuľkách, ktoré nie sú zdroj údajov pre konkrétnu aplikáciu. S údajmi manipulujte pomocou Select dotazov. Tie používate v Management Studiu alebo cez Azure portál. V prípade, že niektoré záznamy (riadky) z tabuľky už nepotrebujte, tak sa dajú pomerne jednoducho vymazať. Samozrejme za predpokladu, že máte pole, ktoré sa dá využiť ako kritérium. Ako vymazať záznamy z tabuľky na SQL Serveri popisujem na jednoduchom príklade.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Čo je doplnok SQL Server Import v Azure Data Studio

Na prácu s Azure SQL databázou môžete využívať niekoľko nástrojov. Jeden z nich je aj Azure Data Studio, ktorý nainštalujete spolu s

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Ako overiť veľkosť databázy SQL v Azure

Niekedy je potrebné overiť veľkosť databázy SQL v Azure alebo na SQL serveri. Spraviť sa to dá v SQL Server Management Studio (SSMS) alebo priamo cez portál Azure pomocou Query Editor (Preview). V management studiu to ide cez zobrazenie vlastností databázy ale aj sql dotazom. V článku nižšie popisujem ako to overiť v cloudovej databáze Azure SQL.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Čo ponúka SQL Server Management Studio

Pri práci s databázami a databázovým serverom, ktorý máte na svojom hardvéri alebo tým v cloude Azure je vhodné vedieť čo ponúka SQL Server Management Studio (SSMS). Je to aplikácia, ktorá sa inštalujete do počítača a následne sa môžete pripojiť k serveru. Pomocou SSMS môžete  pracovať priamo s databázami, monitorovať ich a konfigurovať podľa potreby. Nižšie stručne popisujem ako Studio inštalovať na Windows 10 a ako ho pripojiť k Azure SQL databáze.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Zmena stĺpca v SQL tabuľke na Azure

Pri vytváraní databázovej aplikácie je vhodné všetko pripraviť a navrhnúť tak, aby sa zmeny na úrovni tabuliek nemuseli robiť. Hlavne ak sa už aplikácia používa a obsahuje údaje. Vtedy napr. zmena dĺžky poľa je problém, lebo zadané údaje ktoré by boli dlhšie ako bude nová hodnota túto zmenu zastavia. Vtedy je potrebné spraviť ďalšie úkony. V prípade zmeny na  dlhší reťazec je to v poriadku a rovnako tak nie je problém ani so zmenou názvu stĺpca. Tieto zmeny môžete robiť v SQL Server Management Studiu ale ide to v prípade Azure SQL databázy aj v Query editor (preview). Ako sa robí zmena stĺpca v SQL tabuľke na Azure popisujem na jednoduchom príklade nižšie.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Vytvorenie tabuľky v Azure SQL databáze

Vytvorenie tabuľky v Azure SQL databáze sa dá urobiť viacerými spôsobmi. Tá jednoduchšia cesta je cez SQL Server Management Studio ale ide to aj cez Transact-SQL, kde ale treba viac písať ako klikať. Nižšie popisujem ako vytvoriť jednoduchú tabuľku mimo vytvárania nejakého komplexného informačného systému. Je to napr. v situácii kedy potrebujete uložiť tabuľkové údaje na SQL Server aby boli v prípade potreby dostupné na iné úlohy a spracovanie v aplikáciách kam si údaje môžete pripojiť.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
SQL Server

Použitie Data studia s Azure SQL serverom

Cez službu Azure môžete využívať aj SQL Server a databázy. Priamo cez webové prostredie je dostupný Query editor (Preview), ktorý ale obsahuje len základné možnosti práce. Všetko treba písať cez jazyk SQL klasickými Select * From a ďalšími príkazmi aby ste dosiahli požadovaný výsledok. Ten môžete exportovať do súboru a ďalej s ním pracovať v inej aplikácii. Ak potrebujete pokročilejšie nástroje, tak môžete využiť SQL Server Management Studio (SSMS) alebo jednoduchšie Azure Data Studio. Nižšie popisujem základné použitie Data studia s Azure SQL serverom. (viac…)

Čítať viac ...