Kategória Word

Word

Makro na zmenu prvej vety v sekciách vo Worde

V prípade, že potrebujete upraviť dokument, ktorý je formátovaný len čiastočne alebo vôbec, tak to môže byť pomerne zdĺhavá práca. Samozrejme ak je to dokument na veľa stranách. V tomto prípade mám vzorový dokument formátovaný len normálnym štýlom a je rozdelený na niekoľko sekcií. Potrebujem zmeniť v každej sekcii prvú vetu tak, aby bola formátovaná štýlom Nadpis 1. Ako využijete makro na zmenu prvej vety v sekciách vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako zjednotiť odrážky v celom dokumente

Keď vytvárate vo Worde dlhý dokument, tak pravdepodobne v ňom máte aj nejaký číslovaný zoznam alebo zoznam s odrážkami. Ak do dokumentu kopírujete text z iného zdroja, tak odrážky môžu byť len normálnym textom so špeciálnym znakom odrážky na začiatku riadku. Tj. krúžok, štvorček, šípka a iné a za tým nasleduje tabulátor. Keď potrebujete zjednotiť odrážky v celom dokumente vo Worde, tak to môžete spraviť pomocou hľadania / nahradzovania a štýlov. Ako postupovať si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Prečo zviazať riadky dohromady vo Worde?

Keď píšete dlhé dokumenty s rozsahom niekoľko desiatok stránok, tak pravdepodobne využívate štýly nadpisov a textu. Zvyčajne v takomto dlhom dokumente chcete, aby hlavné nadpisy vždy začínali na novej strane. Toto môžete nastaviť cez štýly v okne odseku. Týmto presuniete všetky nadpisy na začiatok novej strany len zmenou jedného parametra. Okrem hlavných nadpisov budete asi kontrolovať či niekde nemáte osamotené riadky na začiatku strany. Tj. odsek, ktorý máte na konci stránky sa môže rozdeliť tak, že budete mať na ďalšej strane len jeden osamotený riadok. Čo je a ako môžete zviazať riadky dohromady vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako pridať medzeru pred číslo vo Worde

Niekedy sa stane, že máte údaje v textovom dokumente a potrebujete ich ďalej spracovať v Exceli. V niektorých situáciách ich môžete lepšie spracovať priamo vo Worde. Občas si môžete Wordom aj pomôcť tak, že údaje tam skopírujete, spracujete ich a následne vrátite do Excelu. Taká situácia môže byť keď chcete pridať medzeru pred číslo vo Worde. Tj. máte spojený textový reťazec spolu s číslom a chcete medzi nimi medzeru, napr. Peter1234 zmeniť na Peter 12346, Edo98 zmeniť na Edo 98, Marianna4174 zmeniť na Marianna 4174. Ukážka ako to spravíte je v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Na čo je vlastná titulná strana vo Worde

Vlastná titulná strana vo Worde by mala zjednodušovať prácu s dokumentom. Je to naozaj tak alebo to môžete spraviť aj iným spôsobom? Titulnú stranu môžete použiť výberom z dostupných v galérii alebo si môžete vytvoriť vlastnú. Obsahuje textové informácie a grafické prvky ako aj vlastnosti dokumentu. Výhodu to má v prípade, že máte súbor uložený v dokumentovej knižnici na SharePointe, kde ste si nastavili vo vlastných stĺpcoch meta údaje. Tieto potom môžete zobrazovať na titulnej strane. Okrem tohto môžete úvodnú stranu pripraviť priamo do šablóny a tento postup by ste nepotrebovali. V krátkom videu si pozriete ako sa vo Worde používajú titulné strany.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako formátovať prvú vetu v odsekoch vo Worde

Ak potrebujete formátovať prvú vetu v odsekoch vo Worde, tak to môžete spraviť viacerými spôsobmi. Najmenej pohodlný spôsob je ten, že manuálne označíte požadovanú prvú vetu v odseku a nastavíte jej formát. Potom označíte prvú vetu v ďalšom odseku a nastavíte jej formát. Takto postupujete cez celý dokument. V prípade, že máte dlhý dokument, tak by ste mali zvážiť využitie makra, ktoré toto spraví za vás. Úlohu tak dokončíte podstatne rýchlejšie a jednoduchšie. Samozrejme ak viete ako má kód makra vo VBA vyzerať. Pozriete si to aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Zlúčenie viac dokumentov do jedného Wordu

Ak vytvárate textový dokument s kolegami tak, že každý robí vo svojej kópii potom budete musieť na konci procesu tieto jednotlivé súbory zlúčiť do jedného súboru. Klasická cesta by bola skopírovaním textu v jednom súbore a následne by ste ho prilepili do cieľového súboru. Toto by ste zopakovali s každým ďalším súborom a skopírovaný text by ste prilepili do rovnakého cieľového súboru na koniec. Za predpokladu, že každý kolega píše len jednu kapitolu. Výsledok môžete dosiahnuť viacerými cestami cez vnorené dokumenty v prehľade alebo pomocou príkazu text zo súboru. Ako spraviť zlúčenie viac dokumentov do jedného Wordu si pozriete aj v krátkom videu ďalej v texte.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako vymazať prázdne odseky vo Worde

Pri písaní a úprave dlhého dokumentu používatelia často pridávajú prázdne odseky pomocou Enteru. Toto nie je odporúčaný postup pri formátovaní dlhého dokumentu a medzery medzi odsekmi by ste mali robiť iným spôsobom. V prípade, že chcete upraviť dokument, ktorý obsahuje takého prázdne riadky (odseky), tak vám to môže robiť drobné problémy. Nižšie popisujem dva spôsoby ako vymazať prázdne odseky vo Worde, ktoré si pozriete aj v krátkom videu. Jeden spôsob je cez príkaz nahradiť a druhý pomocou makra vo VBA (Visual Basic for Applications).

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako začierniť a anonymizovať dokument vo Worde

Vzhľadom na to, že veľa inštitúcií má povinnosť zverejňovať dokumenty, tak je vhodné aby zodpovední pracovníci vedeli ako anonymizovať dokument vo Worde. Myslím tým, aby v dokumente skryli osobné a inak citlivé údaje napr. pomocou vyčiernenia. Možností ako môžete takéto údaje vyčierniť je veľa. V krátkom videu si pozrite niektoré postupy vrátane upozornenia na častú chybu, ktorá údaje síce vyčierni ale neanonymizuje.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Hromadná zmena viacerých štýlov vo Worde

Štýly vo Worde podstatne zjednodušujú a zrýchľujú formátovanie dokumentu. Každú časť dokumentu formátujete pomocou štýlu a ani o tom nemusíte vedieť. Aplikácia obsahuje vstavané štýly a môžete si vytvoriť aj vlastné štýly. Vo väčšine prípadov je vhodné najprv použiť vstavaný štýl, ktorý si upravíte podľa seba. Sú aj prípady kedy by ste nemali použiť / upraviť vstavaný štýl Normálny. Ten totižto ovplyvňuje aj ostatné štýly. V krátkom videu si pozriete ako sa dá hromadná zmena viacerých štýlov vo Worde použiť na zmenu farby nadpisov všetkých úrovní naraz.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako vytvoriť vlastný štýl zoznamu vo Worde

Pri písaní dokumentov využívate na formátovanie štýly. Zvyčajne je vhodné používať tie vstavané ako sú nadpis 1 až 9 ale aj ďalšie. Môžete si ich vizuálne upraviť podľa potreby zmenou jednotlivých častí. Patrí tam farba a veľkosť písma, podčiarknutie, orámovanie a pod. Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam má taktiež svoj štýl, ktorý môžete upraviť. Postup je podobný ako pri nadpisoch aj keď časť nastavení sa robí v inom okne ako je úprava štýlu. Ako vytvoriť vlastný štýl zoznamu vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Potrebujete skopírovať prepojenia vo Word dokumente?

V textových dokumentoch vo Worde môžete mať občas aj prepojenia na webové stránky alebo iné dokumenty. Ak zadáte url adresu, tak Word prepojenie vytvorí automaticky. To je zobrazené modrým podčiarknutým fontom. Po stlačení CTRL sa kurzor myši zobrazuje ako ruka. V prípade, že potrebujete skopírovať prepojenia vo Word dokumente, tak máte niekoľko možností. Samozrejme, nebudete to robiť jednotlivo prepojenie za prepojením, ale všetky naraz. Toto si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...