Kategória Word

Word

Kopírovanie tabuliek makrom do dokumentu Word

V dokumentoch môžete mať okrem textu aj iné objekty a tabuľky. Keď budete potrebovať z dokumentu skopírovať všetky tabuľky a tieto prilepiť postupne pod sebou do nového dokumentu, tak to môže byť zdĺhavá úloha. Hlavne ak by ste to robili manuálne tabuľku po tabuľke. Výsledkom bude nový súbor bez textu, len s tabuľkami. Môžete ho použiť ako prílohu, alebo ho odoslať na zhodnotenie kolegom bez zvyšného textu dokumentu. Alebo si takto chcete tabuľky len odložiť v samostatnom súbore a tam ich skontrolovať. Ako kopírovanie tabuliek makrom do dokumentu Word môže túto úlohu zrýchliť si pozriete vo videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako importovať štýly do Wordu

Keď píšete dlhý niekoľko stranový dokument, tak by ste ho mali formátovať pomocou štýlov. Využiť môžete tie vstavané, alebo si môžete vytvoriť vlastné. Praktickejšie je ak na nadpisy využijete tie vstavané Nadpis 1 až Nadpis 9. Vstavané máte aj na iné účely, napr. zvýraznenie tučným písmom a pod. Keď potrebujete niečo špecifické, tak si vytvorte vlastný štýl. Nižšie popisujem a v krátkom videu si aj pozriete ako importovať štýly do Wordu, resp. ako ich prenášať medzi rôznymi dokumentmi. Spôsobov je niekoľko ako to môžete spraviť.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako aplikovať štýly makrom vo Worde

Keď pracujete s dlhším textom, tak by ste mali používať aj štýly, ktorými si podstatne môžete zjednodušiť formátovanie dokumentu. Ak niečo potrebujte zmeniť, tak to spravíte zmenou štýlu a aplikuje sa to na každý text, ktorý je formátovaný daným štýlom. Štýly najčastejšie pridávate manuálne výberom z galérie postupne ako píšete text. V prípade, že dostanete už napísaný neformátovaný text, tak môžete štýly pridať manuálne alebo hromadne pomocou kódu VBA. Týmto si prácu urýchlite. Ako aplikovať štýly makrom vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako očíslovať vety v dokumente Word

Vo Worde môžete pomerne jednoducho pridať číslovanie odsekov a nadpisov. Taktiež môžete číslovať riadky. V prípade viet je to už trochu komplikovanejšie. Máte dve možnosti, buď jednotlivé vety oddelíte z odsekov a budú z nich samostatné odseky, ktoré následne štandardne doplníte číslovaním. Alebo v dokončenom texte využijete kód Visual Basic for Applications (VBA), ktorým požadované čísla doplníte pred každú vetu. Nemusíte preto meniť každú vetu na samostatný odsek. Čísla môžete aj podfarbiť a orámovať, príp. inak formátovať. V krátkom videu si pozriete ako očíslovať vety v dokumente Word.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako rozdeliť číslovaný zoznam vo Worde

V dlhších textových dokumentoch máte často aj číslovaný zoznam alebo zoznam s odrážkami. V prípade, že chcete rozdeliť číslovaný zoznam vo Worde, tak to môžete spraviť pomerne jednoducho. Myslím tým, rozdeliť jeden zoznam na dva zoznamy kde každý bude začínať od jednotky. Resp. v prípade viacerých samostatných zoznamov každý začať číslovať od jednotky. Pretože Word zvyčajne v prípade číslovaných zoznamov pokračuje v číslovaní z predchádzajúceho. Spraviť môžete aj opačný postup a dva samostatné zoznamy spojiť tak, aby číslovanie pokračovalo z jedného zoznamu do druhého. Ako to môžete spraviť si pozriete v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Makro na zmenu prvej vety v sekciách vo Worde

V prípade, že potrebujete upraviť dokument, ktorý je formátovaný len čiastočne alebo vôbec, tak to môže byť pomerne zdĺhavá práca. Samozrejme ak je to dokument na veľa stranách. V tomto prípade mám vzorový dokument formátovaný len normálnym štýlom a je rozdelený na niekoľko sekcií. Potrebujem zmeniť v každej sekcii prvú vetu tak, aby bola formátovaná štýlom Nadpis 1. Ako využijete makro na zmenu prvej vety v sekciách vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako zjednotiť odrážky v celom dokumente

Keď vytvárate vo Worde dlhý dokument, tak pravdepodobne v ňom máte aj nejaký číslovaný zoznam alebo zoznam s odrážkami. Ak do dokumentu kopírujete text z iného zdroja, tak odrážky môžu byť len normálnym textom so špeciálnym znakom odrážky na začiatku riadku. Tj. krúžok, štvorček, šípka a iné a za tým nasleduje tabulátor. Keď potrebujete zjednotiť odrážky v celom dokumente vo Worde, tak to môžete spraviť pomocou hľadania / nahradzovania a štýlov. Ako postupovať si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Prečo zviazať riadky dohromady vo Worde?

Keď píšete dlhé dokumenty s rozsahom niekoľko desiatok stránok, tak pravdepodobne využívate štýly nadpisov a textu. Zvyčajne v takomto dlhom dokumente chcete, aby hlavné nadpisy vždy začínali na novej strane. Toto môžete nastaviť cez štýly v okne odseku. Týmto presuniete všetky nadpisy na začiatok novej strany len zmenou jedného parametra. Okrem hlavných nadpisov budete asi kontrolovať či niekde nemáte osamotené riadky na začiatku strany. Tj. odsek, ktorý máte na konci stránky sa môže rozdeliť tak, že budete mať na ďalšej strane len jeden osamotený riadok. Čo je a ako môžete zviazať riadky dohromady vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako pridať medzeru pred číslo vo Worde

Niekedy sa stane, že máte údaje v textovom dokumente a potrebujete ich ďalej spracovať v Exceli. V niektorých situáciách ich môžete lepšie spracovať priamo vo Worde. Občas si môžete Wordom aj pomôcť tak, že údaje tam skopírujete, spracujete ich a následne vrátite do Excelu. Taká situácia môže byť keď chcete pridať medzeru pred číslo vo Worde. Tj. máte spojený textový reťazec spolu s číslom a chcete medzi nimi medzeru, napr. Peter1234 zmeniť na Peter 12346, Edo98 zmeniť na Edo 98, Marianna4174 zmeniť na Marianna 4174. Ukážka ako to spravíte je v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Na čo je vlastná titulná strana vo Worde

Vlastná titulná strana vo Worde by mala zjednodušovať prácu s dokumentom. Je to naozaj tak alebo to môžete spraviť aj iným spôsobom? Titulnú stranu môžete použiť výberom z dostupných v galérii alebo si môžete vytvoriť vlastnú. Obsahuje textové informácie a grafické prvky ako aj vlastnosti dokumentu. Výhodu to má v prípade, že máte súbor uložený v dokumentovej knižnici na SharePointe, kde ste si nastavili vo vlastných stĺpcoch meta údaje. Tieto potom môžete zobrazovať na titulnej strane. Okrem tohto môžete úvodnú stranu pripraviť priamo do šablóny a tento postup by ste nepotrebovali. V krátkom videu si pozriete ako sa vo Worde používajú titulné strany.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako formátovať prvú vetu v odsekoch vo Worde

Ak potrebujete formátovať prvú vetu v odsekoch vo Worde, tak to môžete spraviť viacerými spôsobmi. Najmenej pohodlný spôsob je ten, že manuálne označíte požadovanú prvú vetu v odseku a nastavíte jej formát. Potom označíte prvú vetu v ďalšom odseku a nastavíte jej formát. Takto postupujete cez celý dokument. V prípade, že máte dlhý dokument, tak by ste mali zvážiť využitie makra, ktoré toto spraví za vás. Úlohu tak dokončíte podstatne rýchlejšie a jednoduchšie. Samozrejme ak viete ako má kód makra vo VBA vyzerať. Pozriete si to aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Zlúčenie viac dokumentov do jedného Wordu

Ak vytvárate textový dokument s kolegami tak, že každý robí vo svojej kópii potom budete musieť na konci procesu tieto jednotlivé súbory zlúčiť do jedného súboru. Klasická cesta by bola skopírovaním textu v jednom súbore a následne by ste ho prilepili do cieľového súboru. Toto by ste zopakovali s každým ďalším súborom a skopírovaný text by ste prilepili do rovnakého cieľového súboru na koniec. Za predpokladu, že každý kolega píše len jednu kapitolu. Výsledok môžete dosiahnuť viacerými cestami cez vnorené dokumenty v prehľade alebo pomocou príkazu text zo súboru. Ako spraviť zlúčenie viac dokumentov do jedného Wordu si pozriete aj v krátkom videu ďalej v texte.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...