Kategória Word

Word

Ako zmeniť špecifický formát na štýl vo Worde

Ak dostanete od kolegu textový dokument, ktorý nie je formátovaný pomocou štýlov, tak jeho úprava vám môže zabrať dosť času. V článku a krátkom videu si pozriete modelovú situáciu ako zmeniť špecifický formát na štýl vo Worde rôznymi spôsobmi. Dokument obsahuje nadpisy a podnadpisy, ktoré vyzerajú približne ako štýly Nadpis 1 a Nadpis 2. Ich štýl je ale normálny a potrebujete ich zmeniť tak, aby mali definíciu štýlov nadpisov. Mohli by ste to spraviť ručne jeden za druhým, kde by ste prekliknutím nastavili požadovaný štýl Nadpisu. Dá sa to aj cez hľadanie a nahradzovanie. Použiť by ste mohli aj kód makra vo Visual Basic for Applications (VBA).

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako rozdeliť kapitoly do samostatných dokumentov Word

Pri písaní dlhého textu sa môžete občas dostať do situácie, že potrebujete rozdeliť kapitoly do samostatných dokumentov Word. To znamená, že všetko čo patrí pod konkrétny nadpis prvej úrovne potrebujete mať ako samostatné dokumenty. Môžete to mať z dôvodu rozdelenia textu medzi viac autorov, ktorí budú ďalej pokračovať v písaní samostatne. Spraviť to môžete niekoľkými spôsobmi, od jednoduchého manuálneho až po využitie makier vo VBA. V krátkom videu si pozriete manuálny spôsob, ktorým získate samostatné súbory a jeden centrálny kde budete vidieť celý text dohromady.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Prečo sa nedá zmenšiť riadok v tabuľke Word?

Občas sa môžete stretnúť so situáciou kedy sa nedá zmenšiť riadok v tabuľke Word. Písmo v bunke máte menšie ako je výška riadku. Riadok skúšate zmenšiť ťahaním myšou, ale tento postup vám nezaberá. Rovnako tak nastavenie výšky riadku alebo vymazanie formátovania nefunguje. S týmto sa často môžete stretnúť ak ste tabuľku skopírovali z iných zdrojov, napr. z web stránky. V prípade, že chcete zachovať niektoré pôvodné formáty, tak je niekoľko nastavení, ktoré by ste mali skontrolovať aby ste výšku riadku prispôsobili textu. Prípadne aby ste mohli znížiť riadok len o malý kúsok.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Kopírovanie tabuliek makrom do dokumentu Word

V dokumentoch môžete mať okrem textu aj iné objekty a tabuľky. Keď budete potrebovať z dokumentu skopírovať všetky tabuľky a tieto prilepiť postupne pod sebou do nového dokumentu, tak to môže byť zdĺhavá úloha. Hlavne ak by ste to robili manuálne tabuľku po tabuľke. Výsledkom bude nový súbor bez textu, len s tabuľkami. Môžete ho použiť ako prílohu, alebo ho odoslať na zhodnotenie kolegom bez zvyšného textu dokumentu. Alebo si takto chcete tabuľky len odložiť v samostatnom súbore a tam ich skontrolovať. Ako kopírovanie tabuliek makrom do dokumentu Word môže túto úlohu zrýchliť si pozriete vo videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako importovať štýly do Wordu

Keď píšete dlhý niekoľko stranový dokument, tak by ste ho mali formátovať pomocou štýlov. Využiť môžete tie vstavané, alebo si môžete vytvoriť vlastné. Praktickejšie je ak na nadpisy využijete tie vstavané Nadpis 1 až Nadpis 9. Vstavané máte aj na iné účely, napr. zvýraznenie tučným písmom a pod. Keď potrebujete niečo špecifické, tak si vytvorte vlastný štýl. Nižšie popisujem a v krátkom videu si aj pozriete ako importovať štýly do Wordu, resp. ako ich prenášať medzi rôznymi dokumentmi. Spôsobov je niekoľko ako to môžete spraviť.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako aplikovať štýly makrom vo Worde

Keď pracujete s dlhším textom, tak by ste mali používať aj štýly, ktorými si podstatne môžete zjednodušiť formátovanie dokumentu. Ak niečo potrebujte zmeniť, tak to spravíte zmenou štýlu a aplikuje sa to na každý text, ktorý je formátovaný daným štýlom. Štýly najčastejšie pridávate manuálne výberom z galérie postupne ako píšete text. V prípade, že dostanete už napísaný neformátovaný text, tak môžete štýly pridať manuálne alebo hromadne pomocou kódu VBA. Týmto si prácu urýchlite. Ako aplikovať štýly makrom vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako očíslovať vety v dokumente Word

Vo Worde môžete pomerne jednoducho pridať číslovanie odsekov a nadpisov. Taktiež môžete číslovať riadky. V prípade viet je to už trochu komplikovanejšie. Máte dve možnosti, buď jednotlivé vety oddelíte z odsekov a budú z nich samostatné odseky, ktoré následne štandardne doplníte číslovaním. Alebo v dokončenom texte využijete kód Visual Basic for Applications (VBA), ktorým požadované čísla doplníte pred každú vetu. Nemusíte preto meniť každú vetu na samostatný odsek. Čísla môžete aj podfarbiť a orámovať, príp. inak formátovať. V krátkom videu si pozriete ako očíslovať vety v dokumente Word.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako rozdeliť číslovaný zoznam vo Worde

V dlhších textových dokumentoch máte často aj číslovaný zoznam alebo zoznam s odrážkami. V prípade, že chcete rozdeliť číslovaný zoznam vo Worde, tak to môžete spraviť pomerne jednoducho. Myslím tým, rozdeliť jeden zoznam na dva zoznamy kde každý bude začínať od jednotky. Resp. v prípade viacerých samostatných zoznamov každý začať číslovať od jednotky. Pretože Word zvyčajne v prípade číslovaných zoznamov pokračuje v číslovaní z predchádzajúceho. Spraviť môžete aj opačný postup a dva samostatné zoznamy spojiť tak, aby číslovanie pokračovalo z jedného zoznamu do druhého. Ako to môžete spraviť si pozriete v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Makro na zmenu prvej vety v sekciách vo Worde

V prípade, že potrebujete upraviť dokument, ktorý je formátovaný len čiastočne alebo vôbec, tak to môže byť pomerne zdĺhavá práca. Samozrejme ak je to dokument na veľa stranách. V tomto prípade mám vzorový dokument formátovaný len normálnym štýlom a je rozdelený na niekoľko sekcií. Potrebujem zmeniť v každej sekcii prvú vetu tak, aby bola formátovaná štýlom Nadpis 1. Ako využijete makro na zmenu prvej vety v sekciách vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako zjednotiť odrážky v celom dokumente

Keď vytvárate vo Worde dlhý dokument, tak pravdepodobne v ňom máte aj nejaký číslovaný zoznam alebo zoznam s odrážkami. Ak do dokumentu kopírujete text z iného zdroja, tak odrážky môžu byť len normálnym textom so špeciálnym znakom odrážky na začiatku riadku. Tj. krúžok, štvorček, šípka a iné a za tým nasleduje tabulátor. Keď potrebujete zjednotiť odrážky v celom dokumente vo Worde, tak to môžete spraviť pomocou hľadania / nahradzovania a štýlov. Ako postupovať si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Prečo zviazať riadky dohromady vo Worde?

Keď píšete dlhé dokumenty s rozsahom niekoľko desiatok stránok, tak pravdepodobne využívate štýly nadpisov a textu. Zvyčajne v takomto dlhom dokumente chcete, aby hlavné nadpisy vždy začínali na novej strane. Toto môžete nastaviť cez štýly v okne odseku. Týmto presuniete všetky nadpisy na začiatok novej strany len zmenou jedného parametra. Okrem hlavných nadpisov budete asi kontrolovať či niekde nemáte osamotené riadky na začiatku strany. Tj. odsek, ktorý máte na konci stránky sa môže rozdeliť tak, že budete mať na ďalšej strane len jeden osamotený riadok. Čo je a ako môžete zviazať riadky dohromady vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako pridať medzeru pred číslo vo Worde

Niekedy sa stane, že máte údaje v textovom dokumente a potrebujete ich ďalej spracovať v Exceli. V niektorých situáciách ich môžete lepšie spracovať priamo vo Worde. Občas si môžete Wordom aj pomôcť tak, že údaje tam skopírujete, spracujete ich a následne vrátite do Excelu. Taká situácia môže byť keď chcete pridať medzeru pred číslo vo Worde. Tj. máte spojený textový reťazec spolu s číslom a chcete medzi nimi medzeru, napr. Peter1234 zmeniť na Peter 12346, Edo98 zmeniť na Edo 98, Marianna4174 zmeniť na Marianna 4174. Ukážka ako to spravíte je v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...