Kategória Project

Project

Používate štýly textu v Project?

Keď vytvárate projektový plán v MS Project, tak môžete bežné úlohy doplniť o súhrnné úlohy. Pridať môžete aj súhrnnú úlohu projektu. Pomôže vám to lepšie sa orientovať v zozname úloh pretože tieto súhrnné sú štandardne tučným písmom. Môžete ich aj zbaliť ak vás nezaujímajú konkrétne čiastkové úlohy. Aby ste to mali ešte prehľadnejšie, tak môžete formátovať aj iné skupiny textov. Napr. medzníky sú pomerne dôležité úlohy aj keď majú nulovú dĺžku trvania. V termíne medzníka by ste mali mať dokončenú nejakú časť práce, alebo je to kontrolný deň aby ste overili či ide všetko podľa plánu. Cez štýly textu v Project si môžete medzníky zvýrazniť podfarbením aj inou farbou písma.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Pridanie úlohy medzi existujúce v Project

Keď vytvárate projektový plán, tak predchádzajúca dôkladná príprava je veľmi vítaná. Týka sa to úloh, ktoré budete v pláne vykonávať a ich závislostí. Úlohy nasledujú za sebou a sú prepojené, aby ste mali vhodné závislosti. Tj. aby ste nenaplánovali najprv stavbu strechy keď ešte nemáte základy. 😊 Občas sa môžete dostať do situácie, že ste nezadali nejakú úlohu. Vtedy potrebujete vložiť úlohu medzi už existujúce úlohy a upraviť ich prepojenie. Keď potrebujete pridanie úlohy medzi existujúce v Project, tak to môžete spraviť viacerými spôsobmi.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Ako skrátiť pracovné týždne v Project

Keď vytvárate plán v MS Project, tak máte k dispozícii štandardný kalendár, nočná zmena a 24 hodinový. Ten štandardný je nastavený od pondelka do piatka na 8 hodín pracovnej doby denne. Do kalendára môžete pridať aj nepracovné dni ako sú sviatky alebo iné dni kedy neplánujete vykonávať prácu. V prípade, že chcete skrátiť pracovné týždne v Project, tak to ide pomerne jednoducho. Môžete nastaviť pracovný týždeň od pondelka do štvrtka alebo do piatka 12-tej hodiny. Podobne by ste ho vedeli aj predĺžiť napr. do soboty.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Čo sú medzníky v MS Project

Medzníky v MS Project, často označované podľa CZ verzie ako míľniky sú dôležitou súčasťou plánovania a riadenia projektov. Sú to špeciálne úlohy s dĺžkou trvania nula dní, ktorými označujete niektoré dôležité fázy. Napr. dokončenie určitej skupiny úloh ako je prípravná, realizačná a dokončovacia fáza. Ale môže to byť aj termín nejakej kontroly stavu projektu kedy overujete či všetko ide podľa plánu, termín návštevy investorov a pod. Medzníkov môžete mať v pláne niekoľko podľa toho ako to vyžaduje situácia. Nižšie stručne popisujem akými spôsobmi môžete medzníky pridať.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Použili ste indikátor stavu v MS Project?

Keď vytvárate projektový plán v aplikácii Project, tak indikátory priebehu až tak nepotrebujete. Keď projekt spustíte, tak vtedy je zaujímavé, aby ste mali pri jednotlivých úlohách značky, ktoré signalizujú ako ste na tom s úlohou. Tá môže byť naplánovaná na budúci termín, môže napredovať podľa plánu, môže byť oneskorená oproti plánu alebo je dokončená. Toto môžete graficky zobraziť v samostatnom stĺpci. Samozrejme v inom ako je štandardný prvý stĺpec Indikátory. Nižšie v texte stručne popisujem čo je indikátor stavu v MS Project.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Sviatky v MS Project a dĺžka projektu

Keď vytvárate projektový plán v MS Project, tak máte k dispozícii štandardný kalendár projektu, 24 hodinový, nočnú zmenu a kalendáre zdrojov. Pracovná zmena je nastavená štandardne od pondelka do piatka v časoch od 8:00 do 17:00 s hodinovou prestávkou. Toto sa započítava do dĺžky projektu a viete tak zistiť kedy projekt skončí. Ak na niektorý deň pripadne sviatok, tak aplikácia ho nemá nastavený. Bude ho započítavať do celkového trvania projektu ako pracovný deň. Preto by ste mali doplniť sviatky v MS Project aby ste získali skutočnú dĺžku projektu. Pretože napr. 1. a 8. máj sú pre aplikáciu pracovné dni dokým to nezmeníte.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Ako vymazať súhrnnú úlohu v MS Project

Ak robíte projektový plán s väčším počtom úloh, tak ich môžete zoskupiť ako súhrnné úlohy podľa rôznych kritérií. Tie si určujete podľa potreby, napr. administratíva, príprava, realizácia, dokončovanie a pod. Pod každou súhrnnou úlohou sú konkrétne čiastkové úlohy, ktoré nemusíte mať stále zobrazené nakoľko súhrnnú úlohu môžete zbaliť. Týmto budete mať prácu s projektovým plánom prehľadnejšiu. Popisoval som to v článku Súhrnná úloha v zozname úloh má význam. Ak by ste vytvorili súhrnnú úlohu omylom alebo nesprávne, tak jej vymazaním by ste vymazali aj vnorené čiastkové úlohy. Ako vymazať súhrnnú úlohu v MS Project popisujem v texte nižšie.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Čo je časová rezerva v MS Project

Pri plánovaní úloh v Microsoft Project nastavujete aj ich závislosti. To znamená, že úloha začne až keď predchádzajúca skončí alebo dve úlohy začnú naraz, príp. skončia rovnako a pod. Z dĺžky trvania úloh a ich závislostí viete zistiť kedy projekt skončí a ako dlho bude trvať. V rámci úloh môžete mať aj také, ktoré začínajú rovnako a každá má inú dĺžku trvania. V takejto situácii získavate pri takej úlohe rezervu. Ako vyzerá časová rezerva v MS Project popisujem v ďalšej časti textu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Ako importovať z Excelu do MS Project

Pri vytváraní projektového plánu v Project zvyčajne vychádzate z informácii od špecialistov v konkrétnej problematike. Napr. v pri stavbe domu od projektantov a pri migrácii softvéru zase od administrátorov a pod. Špecialisti vám môžu pripraviť zoznam úloh, ktoré treba realizovať napr. v Excel tabuľke ak nemajú Project. Tento pripravený zoznam potrebujete umiestniť do vášho projektového plánu. Môžete preto pomerne jednoducho importovať z Excelu do MS Project.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Čo sú jednotky zdroja v Project

Keď vytvárate projektový plán v MS Project tak musíte zadať úlohy a ich závislosti. Okrem toho môžete doplniť aj zdroje, ktoré budú realizovať dané úlohy. Zdroje môžu byť pracovné, materiálové alebo nákladové. V prípade pracovných môžete dať konkrétnych ľudí alebo len pozície, napr. murár, elektrikár, programátor a pod. Pri týchto pozíciách môžete pomerne jednoducho zadať koľko murárov, elektrikárov a pod. máte k dispozícii. Po priradení zdroja k úlohe ju potom vykonáva daný počet pracovníkov. Čo sa deje ak zmeníte jednotky zdroja v Project popisujem v texte nižšie.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Používate sieťový diagram v MS Project?

Pri vytváraní projektov v MS Project najprv zadávate úlohy a vytvárate ich závislosti. Toto sa zobrazuje v Ganttovom grafe kde vidíte prehľad kedy a ako dlho budú trvať jednotlivé úlohy. Ako celok potom vidíte aj ako dlho bude projekt trvať. Okrem Ganttovho grafu môžete v aplikácii využívať aj iné zobrazenia. Úlohy môžete vidieť v kalendári, na časovej osi a ďalších. Sieťový diagram v MS Project využijete keď chcete úlohy vidieť podobne ako vo vývojovom diagrame.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Čo je práca nadčas v MS Project

Pri vytváraní projektového plánu v MS Project pridávate k úlohám aj zdroje. Tieto zdroje majú sadzbu, ktorá sa účtuje podľa štandardného kalendára, príp. vlastného. Pri štandardnom je to 8 hodín práce na deň. Ak zadáte k zdroju aj sadzbu za prácu nadčas, tak táto sa použije pri výpočte nákladov na úlohu. Problém je, že aplikácia sama automaticky nepridá napr. 2 hodiny nadčas ak zdroj bude pracovať 10 hodín. Prácu nadčas musíte naplánovať manuálne ako plánujete všetko ostatné. Ako funguje práca nadčas v MS Project popisujem na jednoduchom príklade.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...