Kategória Project

Project

Čo je časová rezerva v MS Project

Pri plánovaní úloh v Microsoft Project nastavujete aj ich závislosti. To znamená, že úloha začne až keď predchádzajúca skončí alebo dve úlohy začnú naraz, príp. skončia rovnako a pod. Z dĺžky trvania úloh a ich závislostí viete zistiť kedy projekt skončí a ako dlho bude trvať. V rámci úloh môžete mať aj také, ktoré začínajú rovnako a každá má inú dĺžku trvania. V takejto situácii získavate pri takej úlohe rezervu. Ako vyzerá časová rezerva v MS Project popisujem v ďalšej časti textu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Ako importovať z Excelu do MS Project

Pri vytváraní projektového plánu v Project zvyčajne vychádzate z informácii od špecialistov v konkrétnej problematike. Napr. v pri stavbe domu od projektantov a pri migrácii softvéru zase od administrátorov a pod. Špecialisti vám môžu pripraviť zoznam úloh, ktoré treba realizovať napr. v Excel tabuľke ak nemajú Project. Tento pripravený zoznam potrebujete umiestniť do vášho projektového plánu. Môžete preto pomerne jednoducho importovať z Excelu do MS Project.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Čo sú jednotky zdroja v Project

Keď vytvárate projektový plán v MS Project tak musíte zadať úlohy a ich závislosti. Okrem toho môžete doplniť aj zdroje, ktoré budú realizovať dané úlohy. Zdroje môžu byť pracovné, materiálové alebo nákladové. V prípade pracovných môžete dať konkrétnych ľudí alebo len pozície, napr. murár, elektrikár, programátor a pod. Pri týchto pozíciách môžete pomerne jednoducho zadať koľko murárov, elektrikárov a pod. máte k dispozícii. Po priradení zdroja k úlohe ju potom vykonáva daný počet pracovníkov. Čo sa deje ak zmeníte jednotky zdroja v Project popisujem v texte nižšie.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Používate sieťový diagram v MS Project?

Pri vytváraní projektov v MS Project najprv zadávate úlohy a vytvárate ich závislosti. Toto sa zobrazuje v Ganttovom grafe kde vidíte prehľad kedy a ako dlho budú trvať jednotlivé úlohy. Ako celok potom vidíte aj ako dlho bude projekt trvať. Okrem Ganttovho grafu môžete v aplikácii využívať aj iné zobrazenia. Úlohy môžete vidieť v kalendári, na časovej osi a ďalších. Sieťový diagram v MS Project využijete keď chcete úlohy vidieť podobne ako vo vývojovom diagrame.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Čo je práca nadčas v MS Project

Pri vytváraní projektového plánu v MS Project pridávate k úlohám aj zdroje. Tieto zdroje majú sadzbu, ktorá sa účtuje podľa štandardného kalendára, príp. vlastného. Pri štandardnom je to 8 hodín práce na deň. Ak zadáte k zdroju aj sadzbu za prácu nadčas, tak táto sa použije pri výpočte nákladov na úlohu. Problém je, že aplikácia sama automaticky nepridá napr. 2 hodiny nadčas ak zdroj bude pracovať 10 hodín. Prácu nadčas musíte naplánovať manuálne ako plánujete všetko ostatné. Ako funguje práca nadčas v MS Project popisujem na jednoduchom príklade.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Ako filtrovať a zvýrazniť úlohy v Project

V prípade projektov s väčším počtom úloh sú v MS Project dostupné nástroje, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať v ich zozname. Môžete si pomerne jednoducho farebne označiť niektoré typy úloh, alebo ich filtrom zobraziť a ostatné skryť. Sú to primárne nástroje na zmenu zobrazenia. Nižšie stručne popisujem ako filtrovať a zvýrazniť úlohy v Project 2021.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Na čo je zobrazenie Používanie zdrojov v Project

Pri práci v aplikácii Project veľmi často využívate zoznam úloh a Ganttov graf. Tam vidíte pomerne veľa informácii a sú zobrazené celkom prehľadne. V aplikácii nájdete aj ďalšie zobrazenia, kde si pozriete ďalšie detaily, napr. o zdrojoch, úlohách alebo v kalendári a pod. Nižšie stručne popisujem na čo je zobrazenie Používanie zdrojov v Project a ako ho môžete prispôsobiť aby ste videli aj ďalšie informácie.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Čo je nové v MS Project 2021

Od piateho októbra 2021 sú okrem nového Windows 11 a Office 2021 dostupné aj aplikácie Visio a Project. Každá nová verzia prináša zopár noviniek aj keď nie sú také prelomové ako bola v minulosti zmena používateľského prostredia na pás s nástrojmi. V článku popisujem čo je nové v MS Project 2021 Professional aj keď v tomto prípade je to zanedbateľné minimum. Desktopovú aplikáciu som inštaloval popri aplikáciách z predplatného Microsoft 365 ako upgrade zo staršej verzie. (viac…)

Čítať viac ...
Project

Pridanie dĺžky trvania úlohy v hodinách v Project

V Microsoft Project zadávate k úlohám dátum začiatku (ukončenia) a ich dĺžku trvania. Tá sa štandardne počíta ako 8 pracovných hodín ak zadáte dĺžku trvania jeden deň. Ak by ste zadali dva dni, tak to je 16 hodín atď. Toto sa dá zmeniť podľa toho aký typ kalendára používate, príp. aké ďalšie nastavenia spravíte. V prípade, že by ste chceli okrem trvania v dňoch vidieť aj stĺpec v hodinách, tak sa to dá spraviť cez nový stĺpec a jeho nastavenie. Pridanie dĺžky trvania úlohy v hodinách v Project stručne popisujem nižšie na jednoduchom projekte s niekoľkými úlohami.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Ako exportovať údaje z Projectu do Excelu

Pri práci s projektmi v MS Project sa môže stať, že budete potrebovať použiť údaje v inej aplikácii. Spraviť sa to dá rôznymi spôsobmi podľa zvolených údajov. Inak to bude pri zozname úloh a inak pri Ganttovom grafe, ktorý budete chcieť vložiť do prezentácie. Nižšie popisujem ako exportovať údaje z Projectu do Excelu v prípade, že potrebujete len zoznam úloh alebo zdrojov, prípadne priradení.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Používate rozdelené zobrazenie v MS Project?

Pri práci v aplikácii MS Project je potrebné používať rôzne zobrazenia, formuláre a zostavy podľa toho čo práve robíte a aké údaje chcete vidieť. Prepínate sa cez príslušné tlačidlo na páse s nástrojmi kde je zoznam vstavaných zobrazení. Tie sa dajú upraviť alebo môžete uložiť nové. Štandardne vidíte jedno zobrazenie a prípadne časovú os. Použiť sa dá aj rozdelené zobrazenie v MS Project, ktoré vám umožní vidieť viac detailov. Napr. po označení úlohy môžete vidieť detaily priradeného zdroja.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Project

Kedy použiť 24 hodinový kalendár v MS Project

V Microsoft Project sa používajú tri pripravené kalendáre a počítajú s pracovným časom – štandardný, 24 hodín a nočná zmena, alebo si môžete vytvoriť aj ďalšie vlastné. Štandardný kalendár začína o 8:00 a končí o 17:00 s hodinovou prestávkou cez obed a je to 1 pracovný deň (8 hodín). Toto môžete zmeniť v nastaveniach aplikácie. Nočná zmena je od 23:00 do 8:00 taktiež s hodinovou prestávkou. Ten 24 hodinový kalendár v MS Project je bez prestávok. To potom ovplyvňuje aj reálnu dĺžku trvania úloh. Na jednoduchom príklade nižšie si môžete všimnúť rozdiely a podľa toho sa potom rozhodnúť kedy a ktorý kalendár využiť.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...