Kategória Access

Access

Ako vytvoriť zoznam SharePoint v Access

Databázovú aplikáciu MS Access zvyčajne používate na malé lokálne databázy uložené v počítači alebo v zdieľanom priečinku na serveri v lokálnej sieti. Ak potrebujete mať údaje dostupné aj mimo lokálnu sieť, tak je vhodnejšia webová aplikácia. Mohli ste ich robiť aj v Accesse, ale túto funkcionalitu Microsoft zrušil. Ponechal ale možnosť pracovať s údajmi na SharePoint online aj pomocou aplikácie Access. Môžete v nej zobrazovať / upravovať údaje zo SharePointu. Ako vytvoriť zoznam SharePoint v Access si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako v Access zistiť deň v roku

V databáze Access môžete pracovať s dátumovými poľami tak, že využijete vstavané funkcie. Tieto umožňujú zadaný dátum a čas zobraziť v niekoľkých formátoch. Patrí tam aj možnosť zobraziť z dátumu štvrťrok v ktorom sa nachádza, číslo dňa v mesiaci, číslo týždňa a pod. Spraviť to môžete funkciou DatePart. Nižšie popisujem ako zo zadaného dátumu v Access zistiť deň v roku. To znamená jeho poradové číslo od 1 do 365.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Prepojenie Excel tabuľky do Accessu

V Microsoft Access nemusíte len vytvárať databázové aplikácie pre koncových používateľov ale môžete ju používať ako zdroj údajov alebo na spracovanie údajov. Tieto údaje môžu byť v rôznych zdrojoch, napr. na SQL serveri, Azure, SharePoint ale aj v bežnej tabuľke v Exceli. Prepojenie Excel tabuľky do Accessu je pomerne jednoduché, ale mali by ste splniť určité požiadavky aby to malo význam. V Exceli by ste mali mať tabuľku databázového typu, tj. názvy stĺpcov, údaje by mali spĺňať aspoň základnú normalizáciu a ideálne aby ste v tabuľke spravili pomenovaný rozsah. Celý postup si pozriete aj vo videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako v Access počítať dátum splatnosti

V databázových aplikáciách môžete uchovávať rôzne typy údajov kam patria napr. faktúry, objednávky alebo iné evidencie. V prípade faktúr vytvoríte tabuľku, do ktorej budete okrem iných údajov zapisovať aj dátum vystavenia. Potom spravíte v dotaze vypočítané pole z dátumu vystavenia a konštanty. Výsledok zvyčajne neukladáte do tabuľky. Z dotazu potom takúto hodnotu zobrazujete vo formulároch a zostavách. Nižšie popisujem ako v Access počítať dátum splatnosti.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Zmena prepojenej tabuľky v Access na lokálnu

V databáze Access používate štandardne tabuľky, ktoré sú uložené v tom databázovom súbore kde sú aj zvyšné objekty. Toto nie je ideálne kvôli aktualizáciám dotazov, formulárov, zostáv a pod. Preto je vhodné aby ste databázu rozdelili na dva súbory. V jednom súbore budete mať tabuľky. V druhom zvyšné objekty a prepojené tabuľky. Takéto prepojené tabuľky máte aj v prípade externého zdroja údajov, napr. ak využijete zoznam na SharePointe. Nižšie popisujem ako sa robí zmena prepojenej tabuľky v Access na lokálnu práve v tom accdb súbore.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Vymazanie záznamu v Access je nevratné

Vymazanie záznamu v Access je nevratné a nedokážete použiť krok späť aby ste záznam vrátili ak ste to spravili omylom. Na toto vás aplikácia aj upozorní v dialógovom okne keď použijete príkaz Delete. Pri návrhu aplikácie by ste na to mali myslieť a poučiť koncových používateľov na túto skutočnosť. Ale môžete spraviť aj určitú formu ochrany, ktorá skopíruje ako zálohu buď celú tabuľku ako nový objekt predtým ako záznam vymažete alebo budete kopírovať len ten vymazávaný záznam do záložnej tabuľky. Môžete spraviť aj farebne výrazné dialógové okno s požiadavkou potvrdenia tejto akcie. Vyžaduje to samozrejme použitie formulárov kde pridáte príkazové tlačidlo a nie vymazávanie na úrovni tabuliek. Nižšie popisujem práve ochranu pred vymazaním na úrovni tabuľky pomocou makra.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Otvorenie formulára makrom v Access

Makrá v databáze Access pomáhajú automatizovať niektoré úlohy. Všetko je samozrejme závislé od požiadaviek používateľov finálnej aplikácie. V článku popisujem ako zo zoznamu záznamov v údajovom hárku otvoríte dvojklikom formulár. Ten obsahuje ďalšie detaily o zázname rozložené v samostatnom formulári. Otvorenie formulára makrom v Access si pozriete aj v krátkom videu. Postup je ilustračný na ukážku možností ako to môžete zapracovať do vašej databázovej aplikácie. Makrá sa dajú využívať na rôzne scenáre použitia databázovej aplikácie.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Kedy použiť závislosti objektu Access

Pri práci s databázou Access vytvárate rôzne objekty od tabuliek, cez dotazy, formuláre až po zostavy. Vychádzate z tabuliek kde sú uložené údaje a z dotazov, kde s údajmi ďalej pracujete. Patria tam možnosti filtrovania pomocou kritérií, výpočty a manipulácia s údajmi. Postupne ako databázu vytvárate a používate sa môže priebežne počet objektov zvyšovať. Záleží od požiadaviek používateľov aké nové funkcie potrebujú. Následne môžete strácať prehľad medzi závislosťami objektov. Preto je vtedy vhodné použiť závislosti objektu Access, aby ste vedeli ako sú objekty vzájomne previazané.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako pridať text do výpočtu v zostave Access

V databáze Access sa robia výpočty najčastejšie v dotazoch ale dá sa to aj vo formulároch a zostavách. Výpočet môže byť jednoduchý kedy len niečo sčítate alebo vynásobíte a samozrejme aj komplexný s využitím rôznych vstavaných funkcií. Nie je to ale rovnaký spôsob výpočtu ako v Exceli aj keď funkcie vyzerajú rovnako alebo podobne. Rozdiel je v tom, že sa používajú údaje v poliach, nakoľko bunky Access nemá. Pridať text do výpočtu v zostave Access využijete hlavne kvôli dizajnovým požiadavkám.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako spočítať položky po mesiacoch v Access

V databázach je často potrebné robiť rôzne výpočty a súhrny údajov. Môže to byť na základe rôznych kritérií, ktoré nastavujete v dotaze. Ak potrebujete zobraziť z údajov, ktoré sú z jedného roka počty položiek v každom mesiaci, tak potrebujete súhrnný dotaz. Je to napr. počet zaregistrovaných servisných prehliadok v každom mesiaci. Môj postup ako spočítať položky po mesiacoch v Access vo vzorovej databáze servisu samozrejme nemusí byť jediným riešením takejto požiadavky. 😉

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Pridanie poľa cez rýchle spustenie v Access

Databázy bez tabuliek fungovať nemôžu a preto je potrebné ich vždy dobre navrhnúť a následne vytvoriť. V Access sa polia (stĺpce) dajú pridať rôznymi spôsobmi v rôznych typoch zobrazenia. Jedným z nich je aj pridanie poľa v zobrazení tabuľky cez pripravené typy polí. Nižšie popisujem či pridanie poľa cez rýchle spustenie v Access má nejaký význam alebo ani veľmi nie.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Obmedzenie medzery cez overovacie pravidlo Access

Pri návrhu databázy je potrebné myslieť na to, aby údaje boli bez zbytočných znakov, ktoré následne zhoršujú ďalšie spracovanie. Patrí tam napr. pri zadávaní do poľa omylom vložená medzera koncovým používateľom aplikácie. Takýmto zbytočným preklepom sa dá predchádzať vhodnými nastaveniami. Ak chcete spraviť obmedzenie medzery cez overovacie pravidlo Access tak to nie je nič komplikované. Treba ale myslieť na všetky možnosti, ktoré môžu nastať.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...