Kategória Access

Access

Ako spočítať sumy podľa rokov v Access

V databáze Access môžete manipulovať s údajmi v dotazoch. Využívate na to kritéria, výpočty a súhrny. V dotazoch môžete spojiť údaje z viacerých tabuliek a tieto spočítať alebo spraviť rôzne kritéria aby ste získali len požadované údaje. Ak potrebujete spočítať sumy podľa rokov v Access, tak musíte spraviť výpočet s dátumovým poľom a taktiež súhrnný dotaz pomocou súčtov. Celý postup s rokmi a mesiacmi si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Na čo je vyhľadávanie v tabuľke Access

Ak používate Access na vytváranie lokálnych počítačových aplikácií, tak v prvom kroku potrebujete vhodný návrh riešenia. Ten obsahuje tabuľky a polia, ktoré budete potrebovať na zadávanie údajov. Medzi tabuľkami spravíte relácie, aby boli jasné vzťahy medzi tabuľkami. To robíte cez primárne a cudzie kľúče. Bez relácii by ste si museli pamätať aké ID má napr. akademický titul a toto ID by ste zadali do zoznamu kontaktov. Aby ste si zjednodušili zadávanie údajov, tak vyhľadávanie v tabuľke Access je jednou z možností ako zjednodušenie spravíte. Postup použitia rozbaľovacieho poľa na vyhľadávanie je aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Čo je alternatívna farba pozadia v Access

Ak vytvárate databázové aplikácie v Access alebo ho používate na spracovanie údajov, tak si môžete prispôsobiť formuláre a zostavy tak, aby sa údaje dali ľahšie prezerať. Patrí tam hlavne rozmiestnenie ovládacích prvkov a spôsob ich zobrazenia. Ak používate zobrazenie údajov v riadkoch pod sebou, tak striedanie podfarbenia každého druhého riadka (svetlý / tmavý) uľahčuje ich prezeranie. Toto môžete nastaviť cez vlastnosti formulára / zostavy pomocou nastavenia alternatívna farba pozadia v Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Podmienený formát na celý riadok v Access

V databáze Access môžete využiť podmienené formátovanie údajov podobne ako v Exceli. Rozdiel je v tom, že v Access máte menej možností. Zvyčajne potrebujete aplikovať podmienené formátovanie vo formulári alebo v zostave. Chcete napr. v zozname faktúr zvýrazniť všetky s vyššou sumou ako určitá hodnota. Alebo v zozname kontaktov chcete zvýrazniť všetkých s titulom MUDr. Ak nastavíte podmienené formátovanie na hodnotu, tak sa zvýrazní len v tom poli (stĺpci). Aby ste mohli aplikovať podmienený formát na celý riadok v Access, tak to spravíte pomocou trochu iných nastavení ako štandardne.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako odstrániť dátumy víkendov v Access

V prípade, že chcete Access použiť na spracovanie údajov a nie priamo na databázovú aplikáciu, tak budete okrem tabuľky potrebovať hlavne dotazy. V dotazoch pracujete s kritériami, výpočtami a taktiež môžete využiť akčné dotazy. Ak z údajov v tabuľke kde máte dátumy potrebujete odstrániť soboty a nedele, tak budete potrebovať jeden výpočet a odstraňovací dotaz. Postup ako odstrániť dátumy víkendov v Access je relatívne jednoduchý a pred jeho použitím by ste mali spraviť zálohu ak by niečo nevyšlo ako očakávate. 😉

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako pridať ďalšiu prepojenú tabuľku Access

V prípade, že vytvárate databázovú aplikáciu v Accesse, tak je vhodné, aby ste súbor rozdelili na Frontend a Backend. Backend obsahuje tabuľky, ktoré sú prepojené do Frontend. V tom okrem toho prepojenia máte aj dotazy, formuláre, zostavy, makrá a moduly. Takéto riešenie potrebujete keď chcete databázu používať v tíme a bude k nej pristupovať niekoľko používateľov. Potrebujete to aj v prípade aktualizácie používateľského prostredia. Vtedy stačí ak spravíte úpravy vo Frontende a tento súbor nakopírujete používateľom do počítačov. Zdrojové údaje v Backende budú bez porušenia. Ak potrebujete pridať ďalšiu prepojenú tabuľku Access, tak to ide relatívne jednoducho.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Čo je rozbaľovacie pole a zoznam v Access

V databázovej aplikácii môžete koncovým používateľom zjednodušiť používateľskú skúsenosť pomocou rôznych ovládacích prvkov. Tie umiestňujete zvyčajne na formuláre. Okrem tlačidiel sú to často rozbaľovacie pole (rozbaľovací zoznam) alebo bežný zoznam. Tieto môžete použiť aj pri vyhľadávacom poli v tabuľke. Na úrovni tabuľky ale obidva vyzerajú rovnako. Nižšie stručne popisujem čo je rozbaľovacie pole a čo zoznam v Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako zistiť veľkosť poľa v Access

Pri vytváraní databázovej aplikácie nastavujete v tabuľkách aj veľkosť poľa. Toto je v poriadku kým je databáza prázdna bez údajov. Ak ale spravíte import textových údajov, tak pole bude mať štandardnú veľkosť 255 znakov aj keď údaje môžu byť kratšie. Môžete to zmeniť na menšiu hodnotu podľa potreby. Počítajte s tým, že niektoré údaje môžete stratiť ak textová hodnota bude dlhšia ako ste nastavili veľkosť poľa. Keby ste sa chceli tomuto vyhnúť, tak potrebujete zistiť veľkosť poľa v Access. Ako to spraviť si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako vytvoriť zoznam SharePoint v Access

Databázovú aplikáciu MS Access zvyčajne používate na malé lokálne databázy uložené v počítači alebo v zdieľanom priečinku na serveri v lokálnej sieti. Ak potrebujete mať údaje dostupné aj mimo lokálnu sieť, tak je vhodnejšia webová aplikácia. Mohli ste ich robiť aj v Accesse, ale túto funkcionalitu Microsoft zrušil. Ponechal ale možnosť pracovať s údajmi na SharePoint online aj pomocou aplikácie Access. Môžete v nej zobrazovať / upravovať údaje zo SharePointu. Ako vytvoriť zoznam SharePoint v Access si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako v Access zistiť deň v roku

V databáze Access môžete pracovať s dátumovými poľami tak, že využijete vstavané funkcie. Tieto umožňujú zadaný dátum a čas zobraziť v niekoľkých formátoch. Patrí tam aj možnosť zobraziť z dátumu štvrťrok v ktorom sa nachádza, číslo dňa v mesiaci, číslo týždňa a pod. Spraviť to môžete funkciou DatePart. Nižšie popisujem ako zo zadaného dátumu v Access zistiť deň v roku. To znamená jeho poradové číslo od 1 do 365.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Prepojenie Excel tabuľky do Accessu

V Microsoft Access nemusíte len vytvárať databázové aplikácie pre koncových používateľov ale môžete ju používať ako zdroj údajov alebo na spracovanie údajov. Tieto údaje môžu byť v rôznych zdrojoch, napr. na SQL serveri, Azure, SharePoint ale aj v bežnej tabuľke v Exceli. Prepojenie Excel tabuľky do Accessu je pomerne jednoduché, ale mali by ste splniť určité požiadavky aby to malo význam. V Exceli by ste mali mať tabuľku databázového typu, tj. názvy stĺpcov, údaje by mali spĺňať aspoň základnú normalizáciu a ideálne aby ste v tabuľke spravili pomenovaný rozsah. Celý postup si pozriete aj vo videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako v Access počítať dátum splatnosti

V databázových aplikáciách môžete uchovávať rôzne typy údajov kam patria napr. faktúry, objednávky alebo iné evidencie. V prípade faktúr vytvoríte tabuľku, do ktorej budete okrem iných údajov zapisovať aj dátum vystavenia. Potom spravíte v dotaze vypočítané pole z dátumu vystavenia a konštanty. Výsledok zvyčajne neukladáte do tabuľky. Z dotazu potom takúto hodnotu zobrazujete vo formulároch a zostavách. Nižšie popisujem ako v Access počítať dátum splatnosti.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...