Kategória Access

Access

Aké možnosti má hlavička a päta v Access

Keď vytvárate databázovú aplikáciu v Access, tak používateľské prostredie pripravíte cez formuláre a zostavy. Formuláre máte na používanie aplikácie a zostavy zvyčajne keď chcete niečo tlačiť, napr. faktúry alebo objednávky. Hlavička a päta v Access sa vám preto viac hodí do zostavy ako do formuláru. Nižšie popisujem základné možnosti pre obidva objekty.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Používate tabuľkové rozloženie v Access?

Tabuľkové rozloženie v Access môžete využiť pri návrhu formulára alebo zostavy. Ovládacie prvky môžete mať umiestnené samostatne alebo v tabuľke. V prípade samostatne umiestnených prvkov ich môžete rozmiestniť presne podľa potreby a vytvoríte tak vzhľad formulára / zostavy na mieru koncových používateľov. Ak použijete ich umiestnenie do tabuľky, tak získate klasický vzhľad v stĺpcoch a riadkoch, ktorý bude presne zarovnaný. Nebudete mať ale veľa možností na individuálne rozmiestnenie. Na druhej strane vám to zjednoduší prácu ak meníte napr. veľkosti prvkov. Ostatné prvky sa tomu prispôsobia. Ako to funguje uvidíte aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako zobraziť záznamy z aktuálneho roka v Access

Pri práci s databázami často potrebujete zobraziť len určité záznamy podľa rôznych kritérií. To spravíte pomocou výberového dotazu s kritériom. Môžete ich spraviť aj viac aby ste dosiahli čo najpresnejšie výsledky. Kritéria v dotaze Access môžete robiť pre rôzne typy polí. Nižšie stručne popisujem ako môžete zobraziť a použiť záznamy z aktuálneho roka v Access. V tomto príklade je potrebné, aby ste mali tabuľku s dátumovým poľom, napr. dátum vystavenia objednávky alebo faktúry. Kritériom zobrazíte len tie, ktoré sú z aktuálneho roka. Celý postup je aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako deaktivovať pole vo formulári v Access

Občas používatelia databázovej aplikácie Access potrebujú v používateľskom prostredí špecifické nastavenia polí. Patrí tam aj zmena niektorých vlastnosti konkrétneho poľa. To môže byť napr. aj stav aktívne alebo neaktívne. V takom poli môžete mať dôležitú informáciu, ktorú chcete mať aspoň čiastočne chránenú pred neúmyselným prepísaním alebo vymazaním hodnoty. Zmenu takejto vlastnosti spravíte pomocou makra a pomocným poľom cez ktoré budete stav meniť. Ako deaktivovať pole vo formulári v Access si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ktoré záznamy ovplyvní zmena veľkosti poľa Access?

Pred pár mesiacmi som publikoval článok Ako zistiť veľkosť poľa v Access, kde som popisoval ako môžete v dotaze zobraziť dĺžku reťazca v záznamoch. Môžete to potrebovať ak chcete zmeniť veľkosť textového poľa na menší počet znakov. Týmto postupom zistíte počet znakov najdlhšieho reťazca a keď zmeníte veľkosť poľa žiadny záznam sa neskráti. V prípade, že potrebujete zmeniť veľkosť poľa na konkrétnu veľkosť bez ohľadu na najdlhší reťazec, tak môžete chcieť najprv zistiť ktoré záznamy ovplyvní zmena veľkosti poľa Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Overenie začiatku a konca času v Access

Ak vytvárate databázovú aplikáciu v ktorej máte začiatočný dátum a čas, tak budete asi chcieť aby používatelia nemohli zadať koncový dátum a čas skorší ako je ten začiatočný. Vyriešite to pomocou overovacieho pravidla, ktoré zadáte na úrovni tabuľky kde máte polia na tieto časy. Možností ako môžete spraviť overenie začiatku a konca času v Access je viac. Môj popis som aplikoval na údajový typ dátum a čas. V tomto prípade, je trochu nevýhodou to, že ovládací prvok na výber zobrazuje len dátumový kalendár a nie časový. Čas preto musíte zapísať ručne.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Zobrazenie zostavy podľa formulára Access

Keď potrebujete v databáze zobraziť údaje obmedzené podľa nejakého kritéria, tak ho nastavíte v dotaze. Takéto kritérium je zvyčajne priamo zadané v nastaveniach dotazu. Ak ho chcete dynamicky meniť, tak to môžete spraviť výberom z rozbaľovacieho poľa na formulári. Následne môžete takéto údaje použiť na ďalšie spracovanie. V krátkom videu si pozriete ako spraviť zobrazenie zostavy podľa formulára Access. Tj. najprv vyberiete v rozbaľovacom poli položku a potom zobrazíte údaje, ktoré patria k tej vybratej položke.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako obmedziť víkendy v Access

V databázových aplikáciách občas potrebujte obmedziť zadanie určitých údajov. To znamená, aby koncoví používatelia nezadali napr. dátum soboty, nedele alebo sviatku ak máte v procesoch také obmedzenie. Vyriešiť to môžete viacerými spôsobmi ako je dialógové okno, ktoré zobrazíte makrom ak používateľ zadá nesprávny dátum. Využiť môžete aj overovacie pravidlá. Postup ako obmedziť víkendy v Access si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Vlastnosti rozbaľovacieho poľa v Access

V databáze Access môžete vytvoriť rozbaľovacie pole na viacerých miestach – v tabuľke alebo vo formulári. Používatelia databázy ho využijú na jednoduchšie zadanie údajov. Napr. v tabuľke klientov tak môžete zadávať, resp. vyberať akademické tituly. V článku popisujem ako môžete upraviť vlastnosti rozbaľovacieho poľa v Access ak ste ho vytvorili v tabuľke ale používate ho vo formulári. Podľa nastavenia vo vlastnostiach ovplyvňujete či položky zoznamu budú môcť upraviť aj bežní používatelia databázy alebo to bude musieť spraviť autor aplikácie. Pozriete si to aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako spočítať sumy podľa rokov v Access

V databáze Access môžete manipulovať s údajmi v dotazoch. Využívate na to kritéria, výpočty a súhrny. V dotazoch môžete spojiť údaje z viacerých tabuliek a tieto spočítať alebo spraviť rôzne kritéria aby ste získali len požadované údaje. Ak potrebujete spočítať sumy podľa rokov v Access, tak musíte spraviť výpočet s dátumovým poľom a taktiež súhrnný dotaz pomocou súčtov. Celý postup s rokmi a mesiacmi si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Na čo je vyhľadávanie v tabuľke Access

Ak používate Access na vytváranie lokálnych počítačových aplikácií, tak v prvom kroku potrebujete vhodný návrh riešenia. Ten obsahuje tabuľky a polia, ktoré budete potrebovať na zadávanie údajov. Medzi tabuľkami spravíte relácie, aby boli jasné vzťahy medzi tabuľkami. To robíte cez primárne a cudzie kľúče. Bez relácii by ste si museli pamätať aké ID má napr. akademický titul a toto ID by ste zadali do zoznamu kontaktov. Aby ste si zjednodušili zadávanie údajov, tak vyhľadávanie v tabuľke Access je jednou z možností ako zjednodušenie spravíte. Postup použitia rozbaľovacieho poľa na vyhľadávanie je aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Čo je alternatívna farba pozadia v Access

Ak vytvárate databázové aplikácie v Access alebo ho používate na spracovanie údajov, tak si môžete prispôsobiť formuláre a zostavy tak, aby sa údaje dali ľahšie prezerať. Patrí tam hlavne rozmiestnenie ovládacích prvkov a spôsob ich zobrazenia. Ak používate zobrazenie údajov v riadkoch pod sebou, tak striedanie podfarbenia každého druhého riadka (svetlý / tmavý) uľahčuje ich prezeranie. Toto môžete nastaviť cez vlastnosti formulára / zostavy pomocou nastavenia alternatívna farba pozadia v Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...