Kategória Access

Access

Dajú sa pripojiť údaje k existujúcej tabuľke Access?

Pri práci v databázovej aplikácii MS Access často potrebujete manipulovať s údajmi v tabuľkách. Používatelia často potrebujú údaje aktualizovať, odstraňovať alebo pridávať. Najbežnejší spôsob, ktorý môžete využiť je pomocou akčných dotazov. Tieto môžete ovládať pomocou makier a tlačidiel na formulároch. Toto platí hlavne keď vytvárate databázovú aplikáciu pre iných používateľov. Ak chcete len spracovať údaje, tak môžete využiť aj iné postupy. Tieto sú síce manuálne, ale na bežnú jednorazovú prácu s údajmi dostatočné. Nižšie popisujem ako manuálne pripojiť údaje k existujúcej tabuľke Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Makro na ovládanie tlačidiel v okne Access

Ak vytvárate databázovú aplikáciu v MS Access pre iných používateľov, tak im pripravíte aj vhodné používateľské prostredie. Koncový používateľ bežne pracuje s formulármi a zostavami. Tabuľky, dotazy, makrá alebo moduly má zvyčajne skryté. Aby s aplikáciou mohol efektívne pracovať, tak potrebujete vytvoriť navigačné formuláre používateľského prostredia a dialógové okná. V dialógových oknách máte zvyčajne dve tlačidlá – OK a Zrušiť. Ale môžete mať aj iné, postup je podobný. Nižšie popisujem ako spravíte makro na ovládanie tlačidiel v okne Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako pridať pole do zobrazenia v Access

Pri návrhu databázovej aplikácie by ste mali počítať aj s prípadnými zmenami, ktoré môžu nastať. Používatelia chcú doplniť na formulár nové pole kde by evidovali napr. poznámku, alebo z dôvodu legislatívnej zmeny musíte pridať nové pole. V tabuľke to spravíte pomerne jednoducho. V návrhovom zobrazení pridáte nové pole a nastavíte jeho vlastnosti. Toto pole sa automaticky nezobrazí vo formulároch alebo zostavách. Taktiež v dotazoch ho budete musieť doplniť manuálne. Nižšie popisujem ako pridať pole do zobrazenia v Access, tj. do zobrazenia formulára alebo zostavy.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Na čo je poradie prvkov v Access

Keď vytvárate databázovú aplikáciu, tak využívate okrem tabuliek a dotazov aj formuláre a zostavy. Tie sú pre koncových používateľov, aby sa im s aplikáciou lepšie pracovalo. Formuláre aj zostavy obsahujú ovládacie prvky z tabuliek a dotazov. Ich veľkosti a pozície sú závislé od nastavenia v tabuľke. Napr. ak máte textové pole s dĺžkou 200 znakov, tak na formulári bude vyššie ako iné kratšie polia. Keď vytvárate formulár / zostavu, tak ovládacie prvky budú v takom poradí ako ste ich vytvorili v tabuľke / dotaze. Na čo je potom funkcia poradie prvkov v Access?

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Kedy použiť tlačidlo možností v Access

Keď vytvárate databázovú aplikáciu, tak cez formuláre robíte používateľské prostredie. To by ste mali spraviť tak, aby sa koncovým používateľom s aplikáciou dobre robilo. Na to využívate ovládacie prvky ako sú bežné tlačidlá, rozbaľovací zoznam, zoznam, začiarkavacie políčko alebo tlačidlo možností a iné. Tlačidlo možností v Access je vlastne prepínacie políčko (radio button). Ten názov je trochu zvláštny. Používate ho na výber jednej možnosti z viacerých, napr. v prípade tabuľky zamestnancov interný, externý, hosť. Použiť ho môžete ako neviazaný ovládací prvok (nemá pole v tabuľke) alebo viazaný ovládací prvok (má pole v tabuľke).

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Výpočet s prázdnymi poľami v Access

V návrhu databázovej aplikácie by ste mali počítať aj s tým, že niektoré polia môžu byť prázdne bez hodnoty, resp. s hodnotou Null. To je problematické v prípade, že chcete robiť nejaký výpočet. Chcete napr. vypočítať celkovú cenu s aplikovanou zľavou, kde ale niektoré produkty nemajú zadanú žiadnu zľavu. Výsledky budete mať len pre tie produkty, ktoré majú zadanú hodnotu zľavy. Tie ktoré nemajú zadanú žiadnu zľavu ani nulu budú bez výsledku, tj. nebudete mať vo výsledku ani cenu bez zľavy. Ako spraviť výpočet s prázdnymi poľami v Access si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Aké možnosti má hlavička a päta v Access

Keď vytvárate databázovú aplikáciu v Access, tak používateľské prostredie pripravíte cez formuláre a zostavy. Formuláre máte na používanie aplikácie a zostavy zvyčajne keď chcete niečo tlačiť, napr. faktúry alebo objednávky. Hlavička a päta v Access sa vám preto viac hodí do zostavy ako do formuláru. Nižšie popisujem základné možnosti pre obidva objekty.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Používate tabuľkové rozloženie v Access?

Tabuľkové rozloženie v Access môžete využiť pri návrhu formulára alebo zostavy. Ovládacie prvky môžete mať umiestnené samostatne alebo v tabuľke. V prípade samostatne umiestnených prvkov ich môžete rozmiestniť presne podľa potreby a vytvoríte tak vzhľad formulára / zostavy na mieru koncových používateľov. Ak použijete ich umiestnenie do tabuľky, tak získate klasický vzhľad v stĺpcoch a riadkoch, ktorý bude presne zarovnaný. Nebudete mať ale veľa možností na individuálne rozmiestnenie. Na druhej strane vám to zjednoduší prácu ak meníte napr. veľkosti prvkov. Ostatné prvky sa tomu prispôsobia. Ako to funguje uvidíte aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako zobraziť záznamy z aktuálneho roka v Access

Pri práci s databázami často potrebujete zobraziť len určité záznamy podľa rôznych kritérií. To spravíte pomocou výberového dotazu s kritériom. Môžete ich spraviť aj viac aby ste dosiahli čo najpresnejšie výsledky. Kritéria v dotaze Access môžete robiť pre rôzne typy polí. Nižšie stručne popisujem ako môžete zobraziť a použiť záznamy z aktuálneho roka v Access. V tomto príklade je potrebné, aby ste mali tabuľku s dátumovým poľom, napr. dátum vystavenia objednávky alebo faktúry. Kritériom zobrazíte len tie, ktoré sú z aktuálneho roka. Celý postup je aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako deaktivovať pole vo formulári v Access

Občas používatelia databázovej aplikácie Access potrebujú v používateľskom prostredí špecifické nastavenia polí. Patrí tam aj zmena niektorých vlastnosti konkrétneho poľa. To môže byť napr. aj stav aktívne alebo neaktívne. V takom poli môžete mať dôležitú informáciu, ktorú chcete mať aspoň čiastočne chránenú pred neúmyselným prepísaním alebo vymazaním hodnoty. Zmenu takejto vlastnosti spravíte pomocou makra a pomocným poľom cez ktoré budete stav meniť. Ako deaktivovať pole vo formulári v Access si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ktoré záznamy ovplyvní zmena veľkosti poľa Access?

Pred pár mesiacmi som publikoval článok Ako zistiť veľkosť poľa v Access, kde som popisoval ako môžete v dotaze zobraziť dĺžku reťazca v záznamoch. Môžete to potrebovať ak chcete zmeniť veľkosť textového poľa na menší počet znakov. Týmto postupom zistíte počet znakov najdlhšieho reťazca a keď zmeníte veľkosť poľa žiadny záznam sa neskráti. V prípade, že potrebujete zmeniť veľkosť poľa na konkrétnu veľkosť bez ohľadu na najdlhší reťazec, tak môžete chcieť najprv zistiť ktoré záznamy ovplyvní zmena veľkosti poľa Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Overenie začiatku a konca času v Access

Ak vytvárate databázovú aplikáciu v ktorej máte začiatočný dátum a čas, tak budete asi chcieť aby používatelia nemohli zadať koncový dátum a čas skorší ako je ten začiatočný. Vyriešite to pomocou overovacieho pravidla, ktoré zadáte na úrovni tabuľky kde máte polia na tieto časy. Možností ako môžete spraviť overenie začiatku a konca času v Access je viac. Môj popis som aplikoval na údajový typ dátum a čas. V tomto prípade, je trochu nevýhodou to, že ovládací prvok na výber zobrazuje len dátumový kalendár a nie časový. Čas preto musíte zapísať ručne.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...