Kategória Access

Access

Overenie začiatku a konca času v Access

Ak vytvárate databázovú aplikáciu v ktorej máte začiatočný dátum a čas, tak budete asi chcieť aby používatelia nemohli zadať koncový dátum a čas skorší ako je ten začiatočný. Vyriešite to pomocou overovacieho pravidla, ktoré zadáte na úrovni tabuľky kde máte polia na tieto časy. Možností ako môžete spraviť overenie začiatku a konca času v Access je viac. Môj popis som aplikoval na údajový typ dátum a čas. V tomto prípade, je trochu nevýhodou to, že ovládací prvok na výber zobrazuje len dátumový kalendár a nie časový. Čas preto musíte zapísať ručne.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Zobrazenie zostavy podľa formulára Access

Keď potrebujete v databáze zobraziť údaje obmedzené podľa nejakého kritéria, tak ho nastavíte v dotaze. Takéto kritérium je zvyčajne priamo zadané v nastaveniach dotazu. Ak ho chcete dynamicky meniť, tak to môžete spraviť výberom z rozbaľovacieho poľa na formulári. Následne môžete takéto údaje použiť na ďalšie spracovanie. V krátkom videu si pozriete ako spraviť zobrazenie zostavy podľa formulára Access. Tj. najprv vyberiete v rozbaľovacom poli položku a potom zobrazíte údaje, ktoré patria k tej vybratej položke.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako obmedziť víkendy v Access

V databázových aplikáciách občas potrebujte obmedziť zadanie určitých údajov. To znamená, aby koncoví používatelia nezadali napr. dátum soboty, nedele alebo sviatku ak máte v procesoch také obmedzenie. Vyriešiť to môžete viacerými spôsobmi ako je dialógové okno, ktoré zobrazíte makrom ak používateľ zadá nesprávny dátum. Využiť môžete aj overovacie pravidlá. Postup ako obmedziť víkendy v Access si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Vlastnosti rozbaľovacieho poľa v Access

V databáze Access môžete vytvoriť rozbaľovacie pole na viacerých miestach – v tabuľke alebo vo formulári. Používatelia databázy ho využijú na jednoduchšie zadanie údajov. Napr. v tabuľke klientov tak môžete zadávať, resp. vyberať akademické tituly. V článku popisujem ako môžete upraviť vlastnosti rozbaľovacieho poľa v Access ak ste ho vytvorili v tabuľke ale používate ho vo formulári. Podľa nastavenia vo vlastnostiach ovplyvňujete či položky zoznamu budú môcť upraviť aj bežní používatelia databázy alebo to bude musieť spraviť autor aplikácie. Pozriete si to aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako spočítať sumy podľa rokov v Access

V databáze Access môžete manipulovať s údajmi v dotazoch. Využívate na to kritéria, výpočty a súhrny. V dotazoch môžete spojiť údaje z viacerých tabuliek a tieto spočítať alebo spraviť rôzne kritéria aby ste získali len požadované údaje. Ak potrebujete spočítať sumy podľa rokov v Access, tak musíte spraviť výpočet s dátumovým poľom a taktiež súhrnný dotaz pomocou súčtov. Celý postup s rokmi a mesiacmi si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Na čo je vyhľadávanie v tabuľke Access

Ak používate Access na vytváranie lokálnych počítačových aplikácií, tak v prvom kroku potrebujete vhodný návrh riešenia. Ten obsahuje tabuľky a polia, ktoré budete potrebovať na zadávanie údajov. Medzi tabuľkami spravíte relácie, aby boli jasné vzťahy medzi tabuľkami. To robíte cez primárne a cudzie kľúče. Bez relácii by ste si museli pamätať aké ID má napr. akademický titul a toto ID by ste zadali do zoznamu kontaktov. Aby ste si zjednodušili zadávanie údajov, tak vyhľadávanie v tabuľke Access je jednou z možností ako zjednodušenie spravíte. Postup použitia rozbaľovacieho poľa na vyhľadávanie je aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Čo je alternatívna farba pozadia v Access

Ak vytvárate databázové aplikácie v Access alebo ho používate na spracovanie údajov, tak si môžete prispôsobiť formuláre a zostavy tak, aby sa údaje dali ľahšie prezerať. Patrí tam hlavne rozmiestnenie ovládacích prvkov a spôsob ich zobrazenia. Ak používate zobrazenie údajov v riadkoch pod sebou, tak striedanie podfarbenia každého druhého riadka (svetlý / tmavý) uľahčuje ich prezeranie. Toto môžete nastaviť cez vlastnosti formulára / zostavy pomocou nastavenia alternatívna farba pozadia v Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Podmienený formát na celý riadok v Access

V databáze Access môžete využiť podmienené formátovanie údajov podobne ako v Exceli. Rozdiel je v tom, že v Access máte menej možností. Zvyčajne potrebujete aplikovať podmienené formátovanie vo formulári alebo v zostave. Chcete napr. v zozname faktúr zvýrazniť všetky s vyššou sumou ako určitá hodnota. Alebo v zozname kontaktov chcete zvýrazniť všetkých s titulom MUDr. Ak nastavíte podmienené formátovanie na hodnotu, tak sa zvýrazní len v tom poli (stĺpci). Aby ste mohli aplikovať podmienený formát na celý riadok v Access, tak to spravíte pomocou trochu iných nastavení ako štandardne.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako odstrániť dátumy víkendov v Access

V prípade, že chcete Access použiť na spracovanie údajov a nie priamo na databázovú aplikáciu, tak budete okrem tabuľky potrebovať hlavne dotazy. V dotazoch pracujete s kritériami, výpočtami a taktiež môžete využiť akčné dotazy. Ak z údajov v tabuľke kde máte dátumy potrebujete odstrániť soboty a nedele, tak budete potrebovať jeden výpočet a odstraňovací dotaz. Postup ako odstrániť dátumy víkendov v Access je relatívne jednoduchý a pred jeho použitím by ste mali spraviť zálohu ak by niečo nevyšlo ako očakávate. 😉

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako pridať ďalšiu prepojenú tabuľku Access

V prípade, že vytvárate databázovú aplikáciu v Accesse, tak je vhodné, aby ste súbor rozdelili na Frontend a Backend. Backend obsahuje tabuľky, ktoré sú prepojené do Frontend. V tom okrem toho prepojenia máte aj dotazy, formuláre, zostavy, makrá a moduly. Takéto riešenie potrebujete keď chcete databázu používať v tíme a bude k nej pristupovať niekoľko používateľov. Potrebujete to aj v prípade aktualizácie používateľského prostredia. Vtedy stačí ak spravíte úpravy vo Frontende a tento súbor nakopírujete používateľom do počítačov. Zdrojové údaje v Backende budú bez porušenia. Ak potrebujete pridať ďalšiu prepojenú tabuľku Access, tak to ide relatívne jednoducho.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Čo je rozbaľovacie pole a zoznam v Access

V databázovej aplikácii môžete koncovým používateľom zjednodušiť používateľskú skúsenosť pomocou rôznych ovládacích prvkov. Tie umiestňujete zvyčajne na formuláre. Okrem tlačidiel sú to často rozbaľovacie pole (rozbaľovací zoznam) alebo bežný zoznam. Tieto môžete použiť aj pri vyhľadávacom poli v tabuľke. Na úrovni tabuľky ale obidva vyzerajú rovnako. Nižšie stručne popisujem čo je rozbaľovacie pole a čo zoznam v Access.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Access

Ako zistiť veľkosť poľa v Access

Pri vytváraní databázovej aplikácie nastavujete v tabuľkách aj veľkosť poľa. Toto je v poriadku kým je databáza prázdna bez údajov. Ak ale spravíte import textových údajov, tak pole bude mať štandardnú veľkosť 255 znakov aj keď údaje môžu byť kratšie. Môžete to zmeniť na menšiu hodnotu podľa potreby. Počítajte s tým, že niektoré údaje môžete stratiť ak textová hodnota bude dlhšia ako ste nastavili veľkosť poľa. Keby ste sa chceli tomuto vyhnúť, tak potrebujete zistiť veľkosť poľa v Access. Ako to spraviť si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...