Spracovanie údajov

Spracovanie údajov môžeme robiť jednorazovo aj pravidelne za zákazníka podľa požiadavky. Prídeme osobne alebo sa pripojíme vzdialene. Spracovanie údajov sa primárne týka aplikácií z kancelárskej sady MS Office – Excel, Access, Project, Word a pod. ale aj pri využití údajov z SQL servera a SharePointu v Power BI, Power Automate, Power Apps.

Údaje môžu byť exportované z iného informačného systému, ale aj postupne zadávané používateľmi napr. Accesse alebo Exceli. Následne ich spracujeme podľa požiadavky a analýzy do formy a vzhľadu na ďalšie spracovanie alebo importy do iných systémov. Pri pravidelnom spracovaní využijeme postupy z predchádzajúceho spracovania, aby sa čas skrátil na nevyhnutné minimum. V prípade opakujúcich sa rovnakých postupov môžeme vytvoriť základnú automatizáciu, aby spracovanie údajov bolo čo najefektívnejšie.

Spracovanie údajov – príklady:

  • Úprava nesúvislých údajov do konzistentnej tabuľkovej formy.
  • Import / export / prepojenie údajov z Excelu do Accessu a opačne.
  • Prepojenie údajov zo SharePointu do Excelu alebo Accessu.
  • Porovnanie dvoch Excel tabuliek a zistenie ich rozdielov.
  • Vytvorenie podporných vzorcov v Exceli na efektívne spracovanie údajov.
  • Spracovanie údajov v Power Query, Power BI, Power Automate, Power Apps.
  • Príprava údajov na použitie v hromadnej korešpondencii vo Worde.
  • Úprava dlhých dokumentov (brožúry, návody, diplomové práce, …)
  • Príprava prezentácii a šablón v PowerPointe, Worde a pod.

Neváhajte nás kontaktovať pre získanie podrobností o konzultáciách, pravidelnej podpore a spracovaní údajov. Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe analýzy požiadaviek.