Spracovanie údajov

Spracovanie údajov môžeme robiť jednorazovo aj pravidelne za zákazníka podľa požiadavky. Prídeme osobne alebo sa pripojíme vzdialene. Spracovanie údajov sa primárne týka aplikácii z kancelárskej sady MS Office – Excel, Access, Project, Word a pod. ale pri využití údajov z SQL servera a SharePointu.

Údaje môžu byť exportované z iného informačného systému, ale aj postupne zadávané používateľmi napr. Accesse alebo Exceli. Následne ich spracujeme podľa požiadavky a analýzy do formy a vzhľadu na ďalšie spracovanie alebo importy do iných systémov. Pri pravidelnom spracovaní využijeme postupy z predchádzajúceho spracovania, aby sa čas skrátil na nevyhnutné minimum. V prípade opakujúcich sa rovnakých postupov môžeme vytvoriť základnú automatizáciu, aby spracovanie údajov bolo čo najefektívnejšie.

Spracovanie údajov – príklady:

  • Úprava nesúvislých údajov do konzistentnej tabuľkovej formy.
  • Import / export / prepojenie údajov z Excelu do Accessu a opačne.
  • Prepojenie údajov zo SharePointu do Excelu alebo Accessu.
  • Porovnanie dvoch Excel tabuliek a zistenie ich rozdielov.
  • Vytvorenie podporných vzorcov v Exceli na efektívne spracovanie údajov.
  • Príprava údajov na použitie v hromadnej korešpondencii vo Worde.
  • Úprava dlhých dokumentov (brožúry, návody, diplomové práce, …)
  • Príprava prezentácii a šablón v PowerPointe, Worde a pod.

Neváhajte nás kontaktovať pre získanie podrobností o konzultáciách, pravidelnej podpore a spracovaní údajov. Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe analýzy požiadaviek.


Vyhľadávanie na portáli

Prihlásiť sa

Partner portálu

Košík

Spätná väzba cez anketu. Ďakujeme.

Kedy Vám vyhovuje účasť na webinári (online školení)?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Spätná väzba cez ďalšiu anketu. Ďakujeme.

Pre akú aplikáciu by ste si pozreli postupy na online školení?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...