Školenia pre informačných pracovníkov

Školenia sú prispôsobené požiadavkám pracovníkov každého zákazníka. Štandardne sú rozčlenené na tri úrovne, z ktorých vychádzame pri príprave osnovy:

  • Začiatočník – používateľ bez znalostí aplikácie, resp. s minimálnymi základnými znalosťami.
  • Mierne pokročilý – používateľ, ktorý bežne s aplikáciou pracuje a používa základné funkcie a občas niektoré rozšírené funkcie.
  • Pokročilý – používateľ bežne pracujúci so základnými a rozšírenými funkciami. Občas používa aj pokročilé funkcie a potrebuje konzultovať špecifické požiadavky.

Pred samotným začiatkom školenia zisťujeme požiadavky čo sa potrebujú používatelia naučiť. Následne pripravíme návrh osnovy, ktorý zákazník doplní a upraví podľa svojich potrieb. Potom sa dohodne spôsob realizácie – miesto školenia, termín, rozsah a ďalšie požiadavky.

Miesto môže byť v učebni v Bratislave, u klienta v jeho učebni na jeho PC výbave alebo v prenajatej učebni. Lektor môže podľa potreby vycestovať za účastníkmi do sídla alebo pobočky zákazníka.

Aktuálne primárne realizujeme on-line školenia formou webinára na špecifickú tému cez MS Teams.

Školenia a konzultácie

Školenia a konzultácie na produkty a aplikácie, ktoré môžeme klientom priamo ponúknuť v rôznych verziách (365 / 2021 / 2019):

Access – používatelia databázovej aplikácie, tvorcovia databáz, analytici údajov, administratívni pracovníci. (Nie však programátori VBA, aj keď v pokročilej úrovni sa niektoré úlohy riešia aj pomocou VBA.)

Excel – používatelia tabuľkovej aplikácie, analytici údajov, administratívni pracovníci. (Nie však programátori VBA.)

Outlook – všetci používatelia elektronickej pošty s možnosťami organizovania času a úloh.

PowerPoint – používatelia, ktorí prezentujú pred publikom, príp. vytvárajú prezentácie pre iných používateľov.

Word – všetci používatelia pracujúci s textom, úprava a formátovanie krátkych ale aj dlhých dokumentov.

Microsoft 365 – používatelia, ktorí robia základnú správu portálu. Koncoví používatelia SharePoint online a OneDrive ako aj ďalších služieb (To Do, Planner, Bookings, …). Taktiež predstavenie produktu a jeho možnosti (produktový seminár).

SharePoint (pre IW) – koncoví používatelia pracujúci s intranetovým portálom, knižnicami, zoznamami, stránkami a pod.

Teams – všetci používatelia, ktorí potrebujú komunikovať s kolegami a klientmi rýchlymi správami, on line stretnutiami a video hovormi.

Project – školenie používania aplikácie na riadenie projektov pre začiatočníkov.

Visio – školenie používania aplikácie na tvorbu grafických schém a diagramov pre začiatočníkov.

Windows 10 / 11 – koncoví používatelia, ktorí potrebujú efektívnejšie pracovať s operačným systémom (vyhľadávanie, knižnice, základné nastavenie, kontrola, …).

Microsoft Azure – základné predstavenie produktu a jeho možnosti (produktový seminár).

Neváhajte nás v prípade otázok kontaktovať, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.