Podpora a konzultácie

Podpora a konzultácie pre klientov je poskytovaná na riešenie problémov pri spracovaní údajov primárne v aplikáciách sady MS Office – Access, Excel, PowerPoint, Outlook, Word, Project, Visio ale aj v službách Microsoft 365 a SharePointe pre koncových používateľov. Podpora môže byť online alebo osobná priamo u klienta aj pri jeho počítači, kde analyzujeme čo zákazník požaduje, následne navrhneme možnosti riešenia a ukážeme ako údaje spracovať podľa návrhu.

Podpora môže byť aj emailová, príp. vzdialená kedy nám klient pošle svoj súbor s údajmi a požiadavkou ako potrebuje údaje spracovať. Ak má klient Teams, tak je možné využiť aj zdieľanie jeho pracovnej plochy s ukážkou problému. V prípade, že klient pošle len fiktívne údaje pripravíme návrh riešenia a podľa postupu si skutočné údaje klient spracuje sám, alebo s našou pomocou.

Podpora a konzultácie – príklady

  • Konzultácia konkrétnemu pracovníkovi ako vytvoriť tabuľky, vzorce a grafy, aby úspešne splnil pracovnú úlohu.
  • Pomoc s úpravou údajov do tabuľkovej formy ich rozdelením.
  • Pomoc sekretárke pri vytvorení hromadnej korešpondencie.
  • Podpora pri vytvorení efektívnej prezentácie.
  • Konzultácie a podpora pri tvorbe Access databázy.
  • Podpora pri používaní SharePoint koncovými používateľmi.
  • Pomoc a podpora pri formátovaní dlhého dokumentu, vytvorenie obsahu, zoznam použitej literatúry, zoznam obrázkov a pod.

Neváhajte nás kontaktovať pre získanie podrobností o konzultáciách, pravidelnej podpore a spracovaní údajov. Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe analýzy požiadaviek.