Kategória Power Automate

Power Automate

Na čo je tabuľka údajov v Power Automate

Ak používate Power Automate desktop (PAD), tak informácie a výsledky akcií zapisujete do premenných, aby ste ich mohli použiť do iných nasledujúcich akcií alebo už ako výsledky do súborov. Keby ste chceli napr. zapísať do Excel tabuľky niektoré údaje o súboroch v priečinku, tak tieto údaje môžete dať do zoznamu alebo do tabuľky údajov. Rozdiel je v tom, že v zozname budete mať výsledok v Exceli v jednom stĺpci. V prípade údajovej tabuľky budete mať výsledok v Exceli v samostatných stĺpcoch. V krátkom videu si pozriete na čo je tabuľka údajov v Power Automate desktop.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako zlúčiť dokumenty do jedného v Power Automate

Microsoft Power Automate desktop je aplikácia, v ktorej môžete automatizovať úlohy vo svojom počítači. Môžu to byť akcie s priečinkami, súbormi, v Exceli alebo Worde a pod. Pre Excel nájdete podstatne viac možností ako pre Word. Aj napriek tomu, nižšie popisujem ako môžete zlúčiť dokumenty do jedného v Power Automate desktop. Scenár tohto príkladu je, že text zo všetkých Word súborov v priečinku chcete mať v jednom novom docx súbore. Žiaľ, nakoľko pre Word je málo akcií, tak cieľový text bude bez formátovania. Využiť to môžete ak napr. denne potrebujte mať obyčajný text z viacerých nových Word dokumentov v jednom dokumente. Spravíte to bez potreby ich manuálneho otvárania a kopírovania.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako získať údaje z webu v Power Automate

Občas môžete riešiť situáciu kedy potrebujte získať údaje z webovej stránky a tieto uložiť do tabuľky v Exceli. Spraviť to môžete rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj aplikácia Power Automate Desktop. V niektorých situáciách je síce relatívne pomalá a počas spusteného procesu nemôžete s počítačom robiť nič iné, lebo by to mohlo zlyhať. Výhodou tohto riešenia je, že okrem získania údajov tam môžete doplniť aj ďalšie akcie a získate tak ucelené riešenie, ktoré za vás spraví požadované úkony. Ako získať údaje z webu v Power Automate Desktop a tieto potom uložiť do Excel tabuľky si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako vložiť riadky do Excelu v Power Automate

Keď robíte opakujúce sa úlohy, tak si to môžete zjednodušiť rôznymi spôsobmi automatizácie. V Exceli by ste mohli využiť Visual Basic for Applications (VBA) alebo Power Automate Desktop, pomocou ktorého môžete pracovať aj s tabuľkovými údajmi. V ukážkovom scenári aj krátkom videu si pozriete ako vložiť riadky do Excelu v Power Automate desktop (PAD). Pre tento prípad vkladám na začiatok hárku dva nové riadky a do prvej bunky sa zapíše názov hárku a vlastný text. Toto sa zopakuje pre každý hárok v zošite.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako premenovať súbory v Power Automate

So súbormi v priečinkoch pracujete pomerne často keď ich potrebujete kopírovať, presúvať, premenovať, odstrániť príp. spraviť niektoré ďalšie aktivity. Najčastejšie tieto úkony robíte jednorazovo s jedným súborom alebo výberom. V prípade, že potrebujete zmeniť naraz názvy súborov určitého typu tak, aby spĺňali určité podmienky pre názvy v rámci firmy alebo nejakého projektu, tak to môže byť zdĺhavejší postup. Využiť môžete rôzne aplikácie ale aj Microsoft Power Automate Desktop ak sú to lokálne súbory. Nižšie popisujem ako môžete premenovať súbory v Power Automate Desktop.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Presun súborov podľa typu v Power Automate

Pomocou Power Automate desktop môžete automatizovať niektoré úlohy vo svojom počítači. Ak chcete roztriediť súbory v priečinku podľa ich prípony do samostatných priečinkov, tj. *.pdf súbory do priečinka pdf, *.docx súbory do priečinka docx a pod. tak môžete na to využiť PAD postup. Ten môžete spraviť jednoduchý, ale s požadovaným vstupom používateľa v prípade viacerých typov súborov. Trochu zložitejší je bez potreby do toho nejako vstupovať ak máte viac typov súborov (prípon). Stačí keď ho len spustíte a počkáte na výsledok. Presun súborov podľa typu v Power Automate desktop si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Viete zlúčiť 2 PDF súbory v Power Automate?

Súbory PDF sú veľmi populárne a užitočné formáty pre zdieľanie a ukladanie dokumentov. Môžete ich vytvoriť v rôznych aplikáciách vrátane Wordu, Excelu alebo PowerPointu a iných. Upraviť ich môžete v špecializovaných aplikáciách ale aj vo Worde. Občas sa môžete stretnúť s požiadavkou aby ste z dvoch PDF súborov spravili jeden zlúčený. Môžu to byť napr. dve rôzne zostavy, ktoré potrebujete v jednom súbore. Spraviť to môžete znovu v rôznych aplikáciách, alebo online službách. Ak to potrebujete robiť častejšie, tak si môžete ten proces automatizovať v Power Automate Desktop. Ako zlúčiť 2 PDF súbory v Power Automate Desktop (PAD) si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako premenovať prázdne priečinky v Power Automate

Keď potrebujte zistiť informácie o súboroch a priečinkoch v počítači, tak jedna z ciest je v Exceli. Tam môžete získať údaje a ďalej ich analyzovať a spracovať. V prípade, že chcete so súbormi a priečinkami aj manipulovať, tak Excel vám v tom už nepomôže. Využiť môžete Power Automate Desktop, ktorým automatizujete procesy, ktoré by ste inak robili manuálne prechádzaním priečinok po priečinku. V krátkom videu si pozriete ako môžete premenovať prázdne priečinky v Power Automate Desktop.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako použiť podmienku IF v Power Automate

Podmienka IF je dôležitý a užitočný nástroj pomocou ktorého vytvoríte logiku vetvenia postupu v Power Automate desktop. Pomocou tejto podmienky môžete spustiť rôzne akcie v závislosti od toho, či je splnená zadaná podmienka alebo nie. Nižšie popisujem a v krátkom voľne dostupnom videu si aj pozriete ako použiť podmienku IF v Power Automate.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako vytvoriť zoznam súborov v Power Automate

Niektoré pracovné úlohy môžete spraviť viacerými spôsobmi a v rôznych aplikáciách. Ak potrebujete na ďalšie spracovanie zoznam súborov a priečinkov, tak jednou z možností je Excel a Power Query. Spraviť to môžete aj pomocou Power Automate desktop, kde oproti Excelu môžete doplniť aj ďalšie kroky, napr. odoslať zoznam emailom alebo súbory niekde skopírovať. V krátkom videu si pozriete ako vytvoriť zoznam súborov v Power Automate tromi podobnými spôsobmi.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako vytvoriť priečinky z prípon v Power Automate

Microsoft v rámci predplatného M365 ponúka aj službu na automatizovanie úloh. Použiť môžete webovú – cloudovú službu alebo aplikáciu v počítači. To je Power Automate Desktop kde môžete automatizovať ďalšie aplikácie ale aj Excel alebo súbory a priečinky. Keby ste mali požiadavku, že potrebujete vytvoriť priečinky z prípon súborov v Power Automate Desktop (PAD), tak to môžete spraviť. Musíte ale počítať s tým, že to môže byť pri veľkom počte súborov pomalé. Základný postup si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Power Automate

Ako vypísať zoznam Excel hárkov v Power Automate

Pri práci s Excelom môžete okrem bežných vzorcov a funkcií využívať aj nástroje na automatizáciu. Patrí tam dlhoročne dostupný Visual Basic for Applications, nové skripty balíka Office a taktiež aj Power Automate Desktop (PAD). Cez túto aplikáciu môžete automatizovať niektoré úlohy. Je ich ale menej ako by ste spravili vo VBA a makrami. Ak potrebujete vypísať zoznam Excel hárkov v Power Automate Desktop, tak stačí ak spravíte postup s niekoľkými akciami. Ten zistí názvy hárkov, ktoré potom zapíše do zadanej oblasti buniek. Postup si pozriete aj vo videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...