Office

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

Prispôsobenie inštalácie Office 2016 budú potrebovať hlavne technici a administrátori, ktorí potrebujú Office 2016 inštalovať do počítačov používateľov. Aktuálne sa nový Office inštaluje technológiou klikni a spusti, ktorá vždy inštaluje kompletný balík, ktorý môžete začať používať aj počas inštalácie. Už nemáte k dispozícii okno na výber toho čo sa má inštalovať. Ak nepotrebujete inštalovať napr. Access a PowerPoint, tak je potrebné pripraviť konfiguračný xml súbor, ktorý sa použije pri spustení inštalácie. V nasledujúcom texte stručne popíšem čo budete na vytvorenie konfiguračného súboru potrebovať ak ho nechcete vytvárať v poznámkovom bloku.

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

Prispôsobenie inštalácie Office 2016 vyžaduje niektoré základné úkony a prípravu. Prvá vec je stiahnutie nástroja Office Deployment Tool pre správnu verziu Office. Získate tak setup.exe a základný configuration.xml, ktorý upravíte podľa potreby. Následne sa setup.exe spúšťa s prepínačom a cestou ku konfiguračnému xml súboru – ukážka na obrázku. Setup má prepínače ako na obr.

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

Prispôsobenie inštalácie Office 2016 – grafické rozhranie

Staršie verzie 2007/2010 umožňovali pripraviť konfiguračný súbor v grafickom doplnku, kde ste si vyberali prispôsobenie inštalácie Office. Nová verzia má tento nástroj v cloude, kde si ho môžete pripraviť bez toho, aby ste museli písať kód. Vyvarujete sa tak chybám a preklepom. Celú úlohu taktiež spravíte rýchlejšie. Po zobrazení stránky grafického editora uvidíte úvodnú informáciu.

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

Následne si vyberáte či chcete konfiguračný súbor pre verziu 2016 alebo pre 2013. Potom v časti Add Product vyberáte aký produkt chcete inštalovať, edíciu jazyk a pod.

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

V ďalšej skupine Remove product môžete odobrať niektoré zvolené produkty. V ďalšej skupine Updates nastavuje či sa má robiť automatická aktualizácia a za akých podmienok.

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

Môžete nastaviť aj úroveň zobrazovania inštalácie a akceptovanie licenčnej zmluvy EULA. Taktiež možnosť logovania priebehu inštalácie.

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

Časť Properties umožňuje nastaviť automatickú aktiváciu a ďalšie nastavenia. Pri každej položke je tlačidlo na zobrazenie vysvetlenia a vpravo sa zobrazuje postupne vytváraný kód konfiguračného súboru. Po dokončení môžete tento stiahnuť k sebe do PC tlačidlom Export. Okrem toho môžete súbor aj do nástroja importovať ak by ste ho chceli upraviť.

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

Posledná možnosť na prispôsobenie inštalácie Office 2016 je možnosť využiť pripravené šablóny – templates.

Prispôsobenie inštalácie Office 2016

Detailné možnosti na prispôsobenie inštalácie Office 2016 nájdete na stránkach Microsoft Technet. Príp. nás kontaktujte ak potrebujete zlepšiť starostlivosť o Vašu infraštruktúru a naši špecialisti Vám navrhnú vhodné postupy.
Kontakt

.

O autorovi

Peter Belko

Autor tohto portálu, content developer, konzultant a lektor pripravuje články, tipy a triky, video návody a webináre. Poskytuje školenia a konzultácie pre koncových používateľov vo firmách ako efektívne používať Access, Excel, PowerPoint, Outlook, Word, Visio, Project ale aj služby z Microsoft 365, SharePoint a ďalšie.

Zanechajte komentár