Kategória Word

Word

Ako vytvoriť vlastný štýl zoznamu vo Worde

Pri písaní dokumentov využívate na formátovanie štýly. Zvyčajne je vhodné používať tie vstavané ako sú nadpis 1 až 9 ale aj ďalšie. Môžete si ich vizuálne upraviť podľa potreby zmenou jednotlivých častí. Patrí tam farba a veľkosť písma, podčiarknutie, orámovanie a pod. Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam má taktiež svoj štýl, ktorý môžete upraviť. Postup je podobný ako pri nadpisoch aj keď časť nastavení sa robí v inom okne ako je úprava štýlu. Ako vytvoriť vlastný štýl zoznamu vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Potrebujete skopírovať prepojenia vo Word dokumente?

V textových dokumentoch vo Worde môžete mať občas aj prepojenia na webové stránky alebo iné dokumenty. Ak zadáte url adresu, tak Word prepojenie vytvorí automaticky. To je zobrazené modrým podčiarknutým fontom. Po stlačení CTRL sa kurzor myši zobrazuje ako ruka. V prípade, že potrebujete skopírovať prepojenia vo Word dokumente, tak máte niekoľko možností. Samozrejme, nebudete to robiť jednotlivo prepojenie za prepojením, ale všetky naraz. Toto si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako skopírovať slová písané veľkými písmenami

Vo Worde môžete používať niekoľko nástrojov na prácu s textom. Ak potrebujete skopírovať nejaký text alebo mu zmeniť formát, tak ho musíte najprv označiť. To môžete spraviť manuálne alebo si môžete pomôcť pomocou hľadania alebo cez štýly. Samozrejme za predpokladu, že požadovaný text máte formátovaný pomocou štýlov. Ak je celý text formátovaný napr. len normálnym štýlom, tak musíte zvoliť hľadanie pomocou zástupných znakov. Nižšie popisujem ako môžete vo Worde označiť a skopírovať slová písané veľkými písmenami.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Zmena odsekov makrom vo Worde

Pri práci s textovým dokumentom môžete ovplyvňovať jeho vzhľad pomocou štýlov. Je to najvhodnejší spôsob, ktorý môžete použiť. Na jednom mieste spravíte nastavenia a tie sa aplikujú na všetky časti textu, ktoré ste tým štýlom formátovali. Ak sa dostanete do situácie, že dokument máte bez štýlov okrem normálneho a potrebujete rýchlo spraviť nejaké nastavenie vzhľadu, tak môžete skúsiť využiť makrá vo Visual Basic for Applications (VBA). Toto samozrejme vyžaduje znalosti navyše, aby ste to mohli efektívne využiť. Nižšie popisujem ako sa dá spraviť zmena odsekov makrom vo Worde. Zmenu v odsekoch na striedačku, kedy budete mať každý druhý bez zmeny si pozriete aj vo videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako zmeniť farbu zvýraznenia vo Worde

Pri vytváraní dokumentu bez ohľadu na to aký je dlhý a koľko má strán občas potrebujete niektoré časti textu zvýrazniť. Je to hlavne vtedy ak sa chcete k nejakej časti textu vrátiť. Zvyčajne sú to položky, ktoré chcete vypísať až neskôr, napr. dátum podpisu zmluvy a zmluvné strany alebo niektoré podmienky. Označujete to hlavne preto, aby ste na niečo v dlhšom dokumente nezabudli. Taktiež to môžete využiť na dôležité pasáže textu. Farba je štandardne žltá, ale môžete ju zmeniť za inú. Na výber máte spolu 15 farieb. Ak chcete hromadne zmeniť farbu zvýraznenia vo Worde za inú z dostupných, tak sa to dá pomerne jednoducho aj keď sú tam určité obmedzenia.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Podfarbenie odsekov s určitým slovom vo Worde

Pri práci s dlhým textom môžete využívať nástroj na hľadanie a nahradzovanie. Ten vám poskytuje aj rozšírené možnosti kam patrí vyhľadanie a nahradenie formátu. Môžete vyhľadať určité slovo v texte a zmeniť mu farbu písma, príp. niektoré ďalšie formáty. Ak by ste potrebovali podfarbiť celý odsek s určitým výskytom slova, tak máte dve možnosti ako to spraviť. Jedna z nich využíva štýly a druhá je pomocou makra VBA. Postup na podfarbenie odsekov s určitým slovom vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako zobraziť formátovanie vo Worde

Ak píšete text vo Worde, tak môžete využiť formáty, ktoré pridáte manuálne alebo využijete štýly, ktoré zjednodušujú prácu s formátovaním dokumentu. V podstate všetko vo Worde formátujete cez štýly aj keď priamo o tom nemusíte ani vedieť. Ak dostanete dokument od niekoho iného a chcete v ňom robiť úpravy, tak je vhodné aby ste vedeli akým spôsobom je formátovaný. Ak chcete zobraziť formátovanie vo Worde, tak na to môžete použiť jednoduchý nástroj kde vidíte celý zoznam nastavených formátov pre označený text.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Uloženie tabuľky do galérie vo Worde

V prípade, že v textovom dokumente opakovane používate nejaký typ tabuľky, tak ju môžete uložiť do galérie Rýchle tabuľky. Týmto budete mať konkrétnu tabuľku dostupnú aj v iných dokumentoch bez toho aby ste ju museli kopírovať. Tabuľka môže mať len štruktúru bez údajov alebo ju môžete mať aj s údajmi, ktoré sa vždy opakujú. Postup na uloženie tabuľky do galérie vo Worde si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Kedy použiť zvislé zarovnanie vo Worde

Používatelia, ktorí píšu dlhé dokumenty typu diplomová práca, pracovná metodika, návod na použitie a pod. vytvárajú aj úvodné strany. Tieto môžete vytvoriť aj priamo cez príkaz vložiť titulnú stranu. Sú to preddefinované strany s formátovaním a grafikou závislé na motívoch. Ak potrebujete len jednoduchú stranu kde hore je nejaký nadpis, v strede názov a dolu mená tak to nerobíte stláčaním klávesu Enter aby ste vytvorili medzery a posunuli text nižšie. Môžete na to použiť zvislé zarovnanie vo Worde, ktoré si pozriete aj v krátkom videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Je možné obmedziť formátovanie vo Worde?

V prípade, že s dokumentom pracuje viac používateľov, tak sa môže stať, že budete riešiť problém s nevhodným formátovaním. Stane sa to vtedy keď iný používateľ pridá iný typ písma alebo jeho veľkosť príp. farbu. Používatelia to riešia aj vtedy keď má dokument viac autorov a každý píše vo svojej lokálnej kópii. Tieto kópie potom musíte spojiť do výsledného dokumentu. Aby ste nemuseli riešiť nevhodné formáty od viacerých autorov v ich lokálnych kópiách jedného súboru, tak je vhodné obmedziť formátovanie vo Worde. Ako to reálne vyzerá si pozriete aj vo videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Ako vo Worde zmeniť vetu na zoznam s odrážkami

V textových dokumentoch používate aj odrážky a číslované zoznamy, aby ste mali dokument prehľadnejší. Ak máte nejaký zoznam vypísaný za sebou v riadku oddelený čiarkami je to menej prehľadné ako keď ho spravíte cez odrážky alebo číslovanie pod sebou. Zmeniť to môžete manuálne tak, že pridáte v takej vete značky odseku (Enter) a potom zapnete odrážky alebo čísla. Môžete to spraviť aj inak v prípade, že máte takýchto viet viac a chcete si to uľahčiť. V krátkom videu si pozriete ako vo Worde zmeniť vetu na zoznam s odrážkami.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...
Word

Orientácia strán vo Worde na šírku. Ale len niektoré strany

Orientácia strán vo Worde je štandardne na výšku nakoľko bežné dokumenty takto majú vyzerať. Ak potrebujte vložiť do dokumentu nejakú širšiu tabuľku, tak vtedy môžete strany otočiť na šírku. Toto spravíte veľmi jednoducho pár kliknutiami myšou. V prípade dlhého dokumentu ako je napr. diplomová práca alebo nejaká firemná metodika už treba spraviť úkony navyše aby ste dosiahli požadovaný výsledok. Ten myslím tak, že v strede dokumentu budú napr. strany 4 a 5 na šírku a všetky ostatné zostanú na výšku. Ako postupovať si pozriete vo videu.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať
Čítať viac ...